Sabah ve öğle namaz ‘larının sünnetleri müekked sünnet olduğundan terketmemek gerekir. Terkedilirse günah olmasa da büyük sevab kaybıdır. Sebepsiz yere terketmek Peygamberimizin (asm) şefaatinden mahrum kalmaya sebeb olabilir.

A) Namazlara Bağlı Olan Müekked Sünnetleri Şu Şekilde Sıralayabiliriz:


1. Sabah namazı’nın farzından önce kılınan iki rekatlık sünnet: Bu namaz en kuvvetli bir sünnettir. Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

“Sizi atlar kovalasa da sabah namaz’ının iki rekat sünnetini terketmeyin.” (Ahmed b. Hanbel, II/405).

“Sabah namaz’ının iki rekatı sünneti, dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır.” (Müslim, Misâfirîn, 96, 97; Tirmizî, Salât, 190).

Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir:

“Hz. Peygamber, sabah namaz’ının iki rekatı gibi başka hiç bir nâfile namaza devam etmemiştir.” (Buhâri, Teheccüd, 27; Müslim, Misâfirîn, 94; Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 2; Ahmed b. Hanbel, VI, 43, 54, 170).

Başka bir sünnet kaza edilmezken, yukarıdaki hadisler sebebiyle, sabah namaz’ını kılamayan kişi aynı gün zevalden önce onu kaza ederken sünnetini de birlikte kılar. Diğer yandan ikinci rekatta bile imama yetişebileceğini anlayan kimse önce sünneti kılar, daha sonra imama uyar.

2. Öğle veya cuma namaz’ından önce kılınan dört rekat namaz. Hz. Âişe (ra) şöyle demiştir:

“Resûlullah (asm) öğleden önce dört, sabah namaz’ından önce de iki rekat namaz kılmayı terketmezdi.” (Nesâî, Kıyâmü’l-Leyl, 56).

3. Öğle namaz’ından sonraki iki rekât namaz. Bu iki rekat, müekked sünnet olup, bunun dörde tamamlanması ise menduptur. Cuma namaz’ından sonra tek selâmla kılınan dört rekat nâfile namaz da müekked sünnetlerdendir. Hadiste şöyle buyurulur:

“Hz. Peygamber cuma namaz’ından önce dört, cuma namaz’ından sonra dört rekat namaz kılar, rekatlar arasını selâm ile ayırmazdı.”(Zeylaî, Nasbur-Râve, II/206).

4. Akşam namaz’ından sonra iki rekât. Bu da Allah elçisinin devam ettiği sünnetlerdendir.

5. Yatsı namaz’ından sonra iki rekat. Bunun delili; gün ve gecede on iki rekat nâfile namaza devam eden için Allah Teâlâ’nın cennette bir köşk bina edeceğini bildiren hadistir. (Tirmizî, Salât, 189; Nesâî, Kıyâmül-Leyl, 66; İbn Mâce, İkâme, 100).

B)Gayri Müekked Sünnetler:

Hz. Peygamber (asm)’in kesintisiz devam etmediği ve bazan terkettiği sünnetler olup, bunlara mendup da denir. Bu namaz’lar şunlardır:

1. İkindi namaz’ından önce tek selamla kılınan dört rekat namaz. Resulullah (asm) bu namaz hakkında şöyle buyurmuştur:

“İkindi namaz’ından önce dört rekat namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin.” (Tirmizî, Salât, 301).

2. Yatsı namaz’ından önce kılınan dört rekat namaz. Hz. Âişe (r.anha)’den şöyle dediği nakledilmiştir:

“Hz. Peygamber, yatsıdan önce dört rekat namaz kılardı.” (Zeylaî, a.g.e., II/145 vd.; eş-Şevkânî, a.g.e., III/18).

3. Evvâbîn namazı: Evvâbîn, evvâb kelimesinin çoğulu olup, Allah Teâlâ’ya çokça yönelen kişi anlamına gelir. İki ilâ altı rekata kadar kılınabilir. Bir, iki veya üç selâmla kılmak mümkündür. Hz. Peygamber (asm), akşam namazından sonra altı rekat namaz kılınan evvâbînden sayılacağını bildirmiş ve arkasından şu ayeti okumuştur:

“Eğer siz iyi olursanız, şunu iyi bilin ki Allah kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri (evvâbîn) son derece bağışlayıcıdır.”(el-İsrâ,17/25; İbn Kesîr, Tefsîr; İstanbul 1985, V/64, 65; eş-Şürünbülâlî, Merâkıl-Felâh, İstanbul 1984, s. 74).

Bunlar farz namaz’lara tabi olan nafile namazlardır.

Kaynak:Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

BEŞ VAKİT NAMAZ NE ZAMAN FARZ KILINMIŞTIR?

EZAN OKUNMADAN (YANİ VAKİT GİRMEDEN AZ ÖNCE) KILINAN NAMAZ KABUL OLUR MU?

NAMAZ DA İKEN GÜLMEK NEDEN ABDESTİ BOZAR?

VİTİR NAMAZINDA KUNUT DUALARINI OKUMAYI UNUTMAK SEHİV SECDESİNİ GEREKTİRİR Mİ?