Receb ve Şaban ayının içinde bulunduğu üç ayları bazen oruç tutup bazen tutmayarak geçirmek daha uygun olur. Bu şekilde tutulan oruçların Ramazan ayının tamamında tutulan farz oruçtan farkı ortaya konmuş olur.

Ebû Davud’ta, hiç ara vermeden devamlı surette oruç tutan bir zâta Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselamın bazı tavsiyelerden sonra şöyle buyurduğu rivayet edilir:

“Haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak, haram aylarda tut ve bırak, haram aylarda tut ve bırak.”

Hadisin devamında ravî olan Şahabı şöyle demektedir:

“Resulullah ‘tut’ dedikçe, üç parmağını yumdu, ‘Bırak’ deyince de üç parmağını bıraktı.” Böylece Peygamberimizin o zata, “Üç gün tut, üç gün ara ver.” dediği anlaşılıyordu.” (bk. Ebu Davud, Savm, 54; Ayrıca bk. İbn Mace, Sıyam, 43).

Bu hadisin senedinin Ceyyid olduğu ifade edilmiştir (bk. Mahmud Hattab, ed-Dinü’l-halis, Beyrut, 1971, 8/317).

Ceyyid, sahih hadis anlamında kullanılan bir hadis terimidir (bk. İbn Hacer, Tehẕîbü’t-Tehẕîb, 9/49).

Bilindiği gibi haram ayları, “Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb” aylarıdır.

Özetle Receb ayında devamlı olarak bir ay boyu oruç tutmanın uygun görülmeyişinin sebebi Receb ve Şaban aylarının Ramazan ayına benzemesinden kaçınılmasıdır. Çünkü hiç kesintisiz bir ay boyunca oruç tutmak sadece Ramazan ayına mahsustur.

Üç Ayları Oruçlu Geçirmenin Dinen Hükmü Nedir?

Hattâ Receb ayında bir ay süresince oruç tutmanın mendup bile olmadığını söyleyen İmam Gazâlî ve İbni Kayyim el-Cevzî gibi müçtehidler, Ramazan ayına benzememesi için diğer aylardan farklı olarak Receb ayında devamlı bir ay boyu oruç tutmayı mekruh görürler.

Diğer aylarda nasılsa, Receb ayında da ayın ortasında veya belli günlerinde oruç tutulabilir. Yahut üçer gün ara vermek suretiyle oruç tutulması tavsiye edilmektedir. Görüldüğü gibi Receb ayında tamamen oruçlu geçirme hususunda bir hadis ve rivayet yoktur.

Üç ayları hiç ara vermeden oruçla geçirmek sünnet ve müstehap da değildir. Ancak sâlih zatların güzel bir âdetidir. Receb ayını tam olarak tutanlara “tutma” denilmez, ama fıkhı olarak da hükmünü belirtmek gerekir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Oruç Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

ŞEVVAL AYI ORUCU NEDİR? NE ZAMAN TUTULUR?

SİGARA DUMANINI KASTEN İÇİNE ÇEKMEK ORUCU BOZAR MI?

EŞİYLE SARILMAK ORUCU BOZAR MI?

20 YILLIK ORUÇ BORCUM İÇİN NE YAPMAM GEREK?

CÜNÜP ORUÇ TUTULUR MU?