İlahi Kitaplar Allah’ın peygamberlerine gönderdiği vahiyler toplamından oluşur. Her topluma peygamber ve uyarıcı gönderildiğine (Nahl, 16/32; Fatır, 35/25) ve bunlarla birlikte kitaplar indirildiğine (Bakara, 2/213) göre, çok sayıda kitap indirilmiş olduğu söylenebilir. Ne var ki, bunlar Kur’an’da ayrı ayrı anılmaz. Anılanlar yalnız Hz. İbrahim (a.s) ve Musa (a.s)’a indirilen Suhuf’la Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân’dır.

Hangi Peygamberlere İlahi Kitaplar İndirilmiştir?

İlahi Kitaplar; Tevrat Musa (a.s)’a, Zebur Davud (a.s)’a, İncil İsa (a.s)’a ve Kur’an da Hz. Muhammed (s.a.s)’e indirilmiştir.

İlahi Kitaplar, Bir Önceki Kitap Değiştirildikten Sonra mı İnmiştir?

İlahi Kitapların inmesi,  bir önceki kitabın değiştirilmesi şartına bağlı değildir. Nitekim, Hz. İsa (as)’a indirilen İncil, bir önceki kitap olan Tevrat’ın hukukî ahkâmını ihtiva etmemiştir. Hz. İsa (as), İncil ile sevgi, şefkat, ahlakî değerleri ders verirken, hukukî düzenlemeler konusunda Tevrat’ı referans alıyordu. Zebur da öyledir. Bu iki kitapta da şer’î hükümler yok gibidir. O konuda Tevrat’ı esas alıyorlardı. Bu da gösteriyor ki, bir kitabın indirilmesi, bir önceki kitabın tahrif edilmesine bağlı değildir. Bilakis, zaman ve zeminin şartlarına bağlı olarak ortaya konması gereken yeni prensipleri ders vermek üzere indirilmişlerdir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Kur’an Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

KUR’AN OKUDUKTAN SONRA, “SADAKALLAHÜL AZİM” DEMEK SÜNNET MİDİR? “SADAKALLAHÜL ALİYYÜL AZİM” İLE “SADAKALLAHÜL AZİM”İN ARASINDA FARK VAR MIDIR?

BİLGİSAYARDA SESLİ OKUNAN KUR’AN-I KERİMİ DİNLEMEKLE HATİM İNDİRİLMİŞ OLUR MU?

MÂİDE SÛRESİ, 51. AYETTE GEÇEN, “YAHUDİ VE HRİSTİYANLARI DOST TUTMAYINIZ.” AYETİ NASIL ANLAŞILMALIDIR?

BESMELESİZ BAŞLAYAN SURE HANGİSİDİR? BU SURENİN BAŞINDA NEDEN BESMELE YOKTUR?

KUR’AN’DA KAÇ ÂYET VARDIR?