Bir kadın şehit hükmü alabilir.Şehit, dinî anlamda, Allah rızası için, O’nun yolunda canını fedâ eden Müslümana verilen isimdir. Ona bu ismin verilmesinin sebebi, cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş olması veya onun Yüce Allah’ın huzurunda yaşıyor bulunması, yahut ölümü sırasında meleklerin hazır bulunması, yahut da ruhunun doğrudan doğruya Daru’s-Selâm’da (Cennet’te) bulunması veya Allah tarafından çeşitli mükâfatlarla mükâfatlandırılmış olmasıdır.

Şehid olmada ölçü, Allah’ın rızasıdır. Allah rızası için mücâdele eden, O’nun adını yüceltmek için çaba sarfeden, cihâd içinde bulunuş ve bu yolda canını veren de, şehid olmuş olur.

Hangi Durumlarda Kadın Şehit Olur?

Bir savaş esnasında çarpışarak veya geri hizmetlerde bulunarak cihat eden bir kadın, orada düşman tarafından öldürülmesi halinde kadın şehit olur.

Erkekle kadın arasındaki bu şehitlik mertebesinde herhangi bir fark yoktur.İster erkek ister kadın olsun, suda boğularak, deprem ve benzeri felaketlerin meydana getirdiği yıkım ve göçük altında kalarak, iç hastalıktan muzdarip olarak ölürse, bir nevi manevî şehitlik mertebesini kazanır.Ayrıca bir kadın loğusa süresinde doğumdan ötürü ölürse, o da manevi bir şehitlik mertebesini kazanır.Son not olarak söyleyelim ki, aynı şartlarda şehit olan bir kadın ile bir erkeğin şehitlik mertebeleri arasında hiçbir fark yoktur.

İlk Kadın Şehit kimdir?

Hz. Muhammed (sas)’in zamanından günümüze kadar, çok sayıda insanlar, Allah rızası için, Tevhid mücâdelesi için, Allah’ın adını yüceltmek ve emrini hakim kılmak için canını verip şehit oldu. Bunların başında Yasir ve hanımı Sümeyye gelmektedir. Ammar b. Yasir’in babası Yasir, bir köle idi. Bir cariye olan Sümeyye ile evlendirilmişti ve bu evlilikten Ammar dünyaya gelmişti. Bu mütevazi ailenin fertleri, hep beraber Müslüman olmuşlardı. Bekir oğulları, bunların üçünü de azad etmişlerdi. Müşrikler onlara çok eziyette bulundular. Yasir ve hanımı Sümeyye, müşriklerin zulmü neticesinde şehit olmuşlardı. Ammar anasız ve babasız kalmıştı. Hz. Muhammed (sas), onlara dua etmişti. Yasir ilk erkek ve hanımı Sümeyye ilk kadın şehit olmuştu. Bu şehidlik kervanı, herhangi bir yer veya zamanda noktalanmadı ve noktalanmayacak, kıyâmete karar devam edecektir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

HASTALIKTAN ÖLEN ÇOCUK ŞEHİT MİDİR?

SUÇSUZ ÖLDÜRÜLEN KİŞİ ŞEHİT Mİ?

ÜLKESİNİ KORUYAN ASKER VE POLİS ŞEHİT OLUR MU?

ŞEHİTLERİN RUHLARININ YEŞİL KUŞLARIN İÇİNE GİRMESİ DİYE BİR ŞEY VAR MIDIR? 

BEN GÜZEL SANATLAR’DA OKUYORUM VE RESİM BÖLÜMÜNDEYİM AMA RESMİN DİNİMİZCE HARAM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM. BEN RESMİ TAPMAK İÇİN YAPMIYORUM. BU ŞEKİLDE GÜNAH OLUR MU?