Gümüş ve altın kaplar bazı mutfaklarda kullanılmaktadır.Fakat Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Gümüş kaptan su içen, karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir.” [Buhârî, Eşribe 28; Müslim, Libas 1, (2065); Muvatta, Sıfatu’n-Nebi 11 (2, 924-925); İbnu Mace, Eşribe 17 (3413)].

Müslim’in bir diğer rivayetinde şöyle denir:

“Kim altın veya gümüş bir kaptan içerse…”

Hadiste “dolduruyor” diye tercüme ettiğimiz kelimenin aslı “Yücerciru”dur ve bu “şarıldatıyor” mânasına gelir. Her ne kadar bu rivayette sâdece gümüş zikredilmiş ise de, Müslim’den kaydedilen ziyadede olduğu gibi bazılarında altun da zikredilir. Binaenaleyh, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) altun ve gümüş kaplardan yiyip içmeyi mideye cehennem ateşini şarıldatmaya teşbih buyuruyor. Yâni, gırtlaktan geçen her şeyi, cehennem ateşinden yakıcı bir mâyinin mideye inişine benzetiyor. Maksad, haramlığın şiddetini ifadedir.

Gümüş ve Altın Kaplar Kullanmak Caiz mi?

Gümüş ve altın kapların, yemek ve içmekte veya abdest alma gibi işlerde kullanılması kesinlikle câiz değildir. Ancak kadınlar, bunları süs ve zinet eşyası olarak kullanabilirler.

Erkeklerin ise, sadece gümüş yüzük takmalarına cevaz verilmiştir. Altın ve gümüş dışında bir maddeden yapılan eşyaları kullanmakta ise, hiçbir beis yoktur.Eşya eğer tamamı altın veya gümüş değil de başka maddelerle karıştırılmışsa, bu durumda itibar, hangi maddenin fazla olduğunadır.

Altın veya gümüş çoksa o kaplar kullanılmaz. Az ise kullanılır. Buna göre altın veya gümüş suyuna batırılmış kapları kullanmanın câiz olduğu açıktır. Çünkü bu gibi kaplarda altın veya gümüş miktarı, diğer maddelerden azdır.

Gümüş ve Altın Kaplar Süs Olarak Kullanılır mı?

İslâm Dini, altından ve gümüşten imal edilen kap, çatal, kaşık, bardak ve benzeri eşyanın günlük işlerde kullanılmasını haram kılmıştır.

Günlük işlerde kullanmamak şartıyla evde gümüş ve altın kaplar süs eşyası -aşırı olmamak kaydıyla- bulundurmak mubahtır. Ama bunlarla kendi seviyelerinden dünyalıkça aşağı olanlara karşı bir üstünlük taslatıyor, gurura, böbürlenmeye vesile oluyorsa o takdirde mekruhtur.

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

İlginizi Çekebilecek Benzer Sorular:

KÜÇÜK ERKEK ÇOCUĞUNA VEYA ERKEK BEBEKLERE ALTIN TAKMAK CAİZ MİDİR?

EVLİLİKTE VEYA NİŞANLILIKTA ALTIN YÜZÜK TAKILABİLİR Mİ?

ERKEKLERİN, ALTIN DIŞINDA GÜMÜŞ VEYA BAŞKA BİR MADDEDEN YAPILMIŞ KÜPE, KOLYE, BİLEZİK, BİLEKLİK, KÜNYE VS. TAKMALARININ HÜKMÜ NEDİR?

EV ALMAK İÇİN BİRİKTİRİLEN ALTINLARA ZEKÂT DÜŞER Mİ?

ALTINI KİRAYA VERMEK VEYA KİRALAMAK CAİZ MİDİR?