Laiklik İslama ters demekten önce bu iki kavramı anlamamız gerekir. Laiklik, din ile devleti ayrı tutmanın adıdır. Dini, ibadethaneye ve eve hapsetmenin adı olarak da kaydedebiliriz laikliği. Laiklik, İslam ile sokağı, evi, iş yerini, siyaseti ayrı tutmaktır. İslam ise evi, iş yerini, sokağı ve her yeri Allah’ın rızasına göre tanzim etmenin adıdıry yani laiklik ve İslâm aynı yerde bulunamaz.

Laiklik İslama Ters mi? Müsülümanlar Laik Olamaz mı?

Anayasadaki ifadelere bakılırsa, devlet, laiklik ilkesiyle bütün dinlere karşı aynı mesafede durmayı, dinsizlere karışmadığı gibi, dindarlara da karışmamayı taahhüt eden bir görünüm sergilemektedir.

Buna göre, devlet laik olabilir, fakat fertler laik olamaz. Çünkü bir fert söz gelimi “Ben Müslüman değilim.” veya “Filan dinden değilim.” dediği zaman, “Ben dinsizim.” demek istemiş olacaktır. Bireyler, din-dinsizlik perspektifinde tarafsız olamazlar. Dini olmayanın yeri dinsizliktir. Mantık açısından bunun başka izahı yoktur. Oysa, küfre razı olmak küfrün ta kendisidir.

Fertler laik olamazlar, bu yüzden bu durumda Laiklik İslama ters düşer.  Ya dinsiz veya dindar olurlar. Ancak bazen az da olsa, devletin laiklik ilkesine taraftar olduğunu ifade etmek için “ben laikim” diyenler de çıkıyor. Yoksa, bizzat bir birey olarak kendilerini hem bir dine bağlı hem de laik olarak görenlerin bu tavırlarını cehaletlerine vermek gerekir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

TAZMİNAT PARASI ALMAK CAİZ Mİ?

BABANIN HARAM KAZANCINDAN VEYA HARAM MİRASTAN ÇOCUKLARI FAYDALANABİLİR Mİ?

ÇALIŞMADIĞI HALDE, KENDİSİNİ ÇALIŞIYOR GÖSTEREREK SİGORTALI OLMAK GÜNAH MI?

BORÇ ALMAK DOĞRU MUDUR ?

KATILIM (FİNANS) BANKALARINDAN ” KAR PAYI ” FAKTÖRÜNDE YARARLANMAK İSTİYORUM. BU CAİZ MİDİR? BU KONUDA FETVA VERİLMİŞ MİDİR?