Kur’an’da yer alan “kimse başkasının günahını yüklenmez” manasına gelen kaide, İslam’ın açık bir prensibidir. Hiç kimse -durup dururken- başkasının suçuna ortak olmaz, başkasının günahını yüklenmez.

Hadiste ise, insanların doğrudan olmasa da dolaylı olarak bir suçun işlenmesine sebebiyet verdiği takdirde,o da o suçu işleyenin suçuna ortak olduğu gerçeğine vurgu yapılmıştır. Çünkü, “es-sebebu kel-fail = sebep olan yapan gibidir” kaidesi gereğince, hayra sebep olan ona ortak olur, şerre sebep olan da ona ortak olur.

Demek ki, hadiste söz konusu olan husus, kişinin başkasının günahını yüklenmesi değil, sebebiyet verdiği için dolaylı olarak işlediği bir suçun cezasını çekmesidir. Nitekim bir hadis-i şerifte -meal olarak- şu ifadelere yer verilmiştir:

“Bir kimse İslâm’da güzel bir çığır açar da kendisinden sonra onunla amel edilirse, o kimseye bu çığırla amel edenlerin ecri kadar sevab yazılır. Amel edenlerin ecirlerinden de bir şey eksilmez. Ve her kim İslâm’da kötü bir çığır açar da kendinden sonra onunla amel olunursa, o kimsenin aley­hine -bu çığırla amel edenlerin günahı kadar- günah yazılır. Amel edenlerin günahlarından da bir şey eksilmez.” (Müslim, İlim, 15).

Kaynak:Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

TÖVBE EDİP TEKRAR O GÜNAHI İŞLERSEK NE YAPMALIYIZ?

YAPILAN YEMEKLERİ BEĞENMEMEK GÜNAH MIDIR?

SOL ELİMLE YEMEK YESEM GÜNAH MIDIR?

BİRİNİ ÖZLEMEK VEYA HAYAL KURMAK GÜNAH MIDIR?