İbadette aşırılık günümüzde sıkça dile getirilmektedir. Ancak mümin için hayatın ölçüsü, her türlü aşırılıktan sakınmaktır. Ne dünya için ahiretten, ne de ahiret için dünyadan geçmektir; asıl denge, bu ikisi arasında sımsıkı bir bağ kurabilmektir. Müminin ölçüsü, hayat boyu dalâletten
kaçıp hidayete iltica etmektir. Rahman’ın emrine sadakat,
Resûl’ün yoluna ittibâdır.

İbadette Aşırılık Sakıncalı mıdır?

İnsanın üzerinde kendi bedeninin ve başkaca tarafların hakları vardır. Nafile ibadet edeceğim diye bu hakları ihlal etmek caiz değildir.Ve bu hakları ihlal eden ibadette aşırılık yapmış olur.

İbadette Aşırılık Hakkında Hadis Var mıdır?

İbadet, insanın yaratılış gayesi olmakla beraber, ibadette aşırılık olabilmektedir. Şöyle ki:

Peygamber Efendimizin nâfile ibadetlerini öğrenmek üzere sahâbeden üç kişi, Onun evine geldiler. Hanımları tarafından kendilerine Peygamberimizin ibadetleri bildirilince, bunu azımsadılar ve “Allah Resûlü nerede, biz nerede? Onun geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştır” dediler. İçlerinden biri, “Ben ömrümün sonuna kadar gece boyu hep namaz kılacağım, dedi. Diğeri “Ben de hayatım boyunca gündüzleri hep oruç tutacağım” dedi. Üçüncü sahâbî de “Ben de sağ olduğum sürece kadınlardan uzak kalacak, asla evlenmeyeceğim” diye söz verdi.

Bir müddet sonra Peygamberimiz onların yanına geldi ve kendilerine şöyle dedi:

“…Sizi uyarıyorum! Allah’a yemin ederim ki, ben Allah’tan en çok korkanınız ve O’na en saygılı olanınızım. (Nafile olarak) bazan oruç tutuyor, bazan tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor, hem de uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Sünnetimden yüz çeviren, benden değildir.” (Buhârî, Sahih (Sahihu’l- Buhârî) Nikâh 1; Müslim, Nikâh 5. Ayrıca bk. Nesâî, Sünen, Nikâh 4.)

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

İbadetler Hakkında İlginizi Çekebilecek Benzer Sorular:

İÇİMDEKİ BOŞLUK HİSSİ İBADET YAPMAMA ENGEL OLUYOR?

HAYIZLI İKEN HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?

MEZHEPLERE GÖRE İBADET VE AMEL, İMANDAN BİR CÜZ MÜDÜR? AMEL VE İBÂDETİN, İMAN İLE İLGİSİ NEDİR?

UZAYDA (VE KUTUPLARDA) NAMAZ VE ORUÇ İBADETLERİ NASIL YAPILIR?

YÜCE ALLAH NEDEN KENDİSİNE İBADET EDİLMESİNİ İSTİYOR?