Bazı kimseler korkularından veya başka maksatlardan ötürü Müslüman olmuş olabilir. Önemli olan, bu isteksiz imandan sonra tekrar yeniden gönül rızasıyla iman edip etmemeleridir. Etken sebep ne olursa olsun, eğer bir kimse içinden samimi olarak değil de, sırf görünürde iman etmiş ise İslam terminolojisinde bunun adı münafıktır. Münafık; kalben inanmadığı halde, diliyle Müslüman olduğunu söylemek iki yüzlü kimse demektir.

Kur’an’da samimi olarak iman etmeyip sırf korku veya başka menfaatler sebebiyle mümin olduğunu söyleyenler hakkında şu uyarı yapılmıştır:

“Bedeviler “iman ettik!” dediler. De ki: “Siz iman etmediniz, lâkin “İslâm olduk / size teslim olduk / emrinize boyun eğdik!” deyiniz. Zira iman henüz kalplerinize girmiş değildir.”(Hucurat, 49/14).

İslam’da niyet çok önemlidir. Niyet ve bakış açısı öyle bir iksirdir ki, elması kömüre, kömürü elmasa çevirir. Allah için yapılan secde ibadet iken, başkası için yapılan secde dalalettir.

Bu Konu İlgili Hadisler Var mı?

Hz. Ömer (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (asv) buyurdu ki: “Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse, kimin hicreti Allah’a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah’a ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlayacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir.” (Buhari, Nikah,5; Müslim, İmaret, 155)

Bu hadisin vürut sebebi olarak şöyle bir olay nakledilmektedir: Hz. Peygamber (sav) Medine’ye hicret ettikten sonra, Müslümanlar da bu yola koyuldular. Hicret edenlerden biri de Ümmü Kays adında bir kadındır. Bununla evlenmek düşüncesinde olan bir erkek, kadının: “Hicret etmezsen seninle evlenmem!” demesi üzerine, onunla evlenmek için hicret eder ve Medine’ye gelip onunla evlenirler. Herkes Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için hicret ederken, sırf Ümmü Kays ile evlenmek için hicret eden bu şahsın niyeti herkesçe bilindiği için, adama  Ümmü Kays’ın Muhaciri manasında Mühaciru Ümmü Kays” lakabı takılmıştır.

Tabii ki, bu zat daha sonra samimi bir Müslüman olmuştur. Yukarıda da arz edildiği üzere, bir kimse kalbiyle içten inanarak Müslüman olmazsa, görünürdeki tavır ve sözleriyle Müslüman olduğunu söylemek ve görünmek onu mümin kılmaz. Ancak, bu gibi insanların daha sonra gerçekten iman etmeleri durumunda da sağlam bir mümin konumuna geçmeleri söz konusudur.

Korkudan Müslüman olduğunu söylemek te böyledir.  Sonradan hiç bir korku hissetmedikleri halde gerçek mümin olmaları her zaman geçerlidir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin

Bazı Merak Edilen Sorular:

MÜSLÜMAN MÜSLÜMANA KİN TUTABİLİR Mİ?

KÜSMEK CAİZ MİDİR? MÜSLÜMAN’IN MÜSLÜMAN’A KİN DUYMASI DOĞRU MUDUR?

ÖLEN BİR MÜSLÜMANIN NAMAZ VE ORUÇ BORCU NASIL ÖDENİR?
NASIL GÜZEL BİR MÜSLÜMAN OLURUM?

GDO,HAKKINDA İSLAM NE DİYOR? MÜSLÜMANLARIN BUNLARI TÜKETMELERİ CAİZ MİDİR?