Sen abdestsiz iken başına bir musibet gelirse…” anlamındaki söz, Hz. Peygamber (asm)’den nakledilen bir bilgi değildir. Hadis kaynaklarında böyle bir şeye rastlayamadık.

Beyhakî’de yer alan bilgi, Ehl-i kitaptan “es-Sünnî” adında tanınmayan / meçhul bir kimseden yapılan bir rivayete dayanmaktadır.

Bu rivayete göre, Cenab-ı Hak, Hz. Musa (as)’ya şunu vahyetmiştir:

“(Ey Musa!) eğer sen abdestsiz olduğun bir halde, başına bir musibet gelirse, kendinden başkasını tenkit etme.” (Beyhakî, Şuabu’l-İman, 4/284)

Demek ki, abdestsiz gezmenin suç olduğuna dair bir şey söz konusu değildir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Abdest İle Alakalı Bazı Sorular:

ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

UYUMAK ABDESTİ BOZAR MI?

CUMAYA EN SON GELENDE HAYIR YOKTUR, ŞEKLİNDE BİR HADİS VAR MIDIR?

GEÇİCİ DÖVME YAPTIRMAK GÜNAH MI?