Besmele getirilmeden kesilen hayvanın, Ayet-i kerimede, etinin yenmeyeceği yolunda açık hüküm vardır. Bunu teyit eden hadisler de mevcuttur. Bu sebeple ittifak edilen husus şudur:
“Etin yenmesi için hayvanın besmele ile kesilmesi lazımdır! Evet, bunda ihtilaf yoktur. Hayvan kesilirken mutlaka besmele çekilmelidir. Çekilmezse et yenmez.”

Hangi Sebepten Besmele Terkedilir?

1. İhmalden, unutmaktan veya heyecandan.
2. İnkârdan, inanmamaktan.
İhmalden, unutmaktan, heyecandan besmele çekilmemişse, et yenir, bir şey lazım gelmez. Çünkü bunda bir kasıt yoktur. İnkârdan ise, Allah’ı kabul etmiyor, ismini anmayı inanmadığı için reddediyorsa, elbette böyle inkârcı birinin kestiği et yenmez.

Şayet, bu konuda bir bilgi yoksa, nasıl kesildiği bilinmiyorsa, İslam ülkesinde yaşayan biri bu konuda hüsnüzan eder, besmele ile kesildiğini kabul eder ve eti yer. Bilgi yokluğu etin yenmemesine değil, yenmesine delil kabul edilir.

Şafii mezhebinde ise, hayvan kesilirken besmele çekilmese de yenirken çekilir, böylece mahzur söz konusu olmaz.

Fetvası Nasıl Olur?

Konuyu böylece tespit ettikten sonra gelelim diğer bir yönüne: Bilindiği üzere bir fetva vardır, bir de takva. Fetva işin birinci basamağıdır. Herkes onunla amel etmeye mecburdur. Takva ise bir üst basamaktır. İçte duyulacak aşk ve şevkin gereğidir. Ama herkes onunla amel etmeye mecbur değildir.

Hâl böyle olunca, et kesimi konusunda fetvasını arzettiğimiz hükümler herkesi bağlayıcıdır. Bu ölçüler içinde olan eti herkes yer, başka şeyler arama mecburiyeti hissetmez. Ama birileri çıkar, böyle olmakla birlikte ben daha titiz davranmak istiyor, kesim şeklini bilmediğim eti yemek istemiyorum, diyebilir. Bu onun takva duygusundan kaynaklanıyorsa tebrik edilir. Ama başkalarını da bu tercihine zorlaması uygun görülmez.

Bu anlayışı, helal olan diğer gıda maddelerine de uygulayabiliriz. Biri diyebilir ki, “Ben falan ve filan gıda maddelerine bazı şeylerin karıştığını zannediyorum. Bu konuda kesin bir delil olmasa da (şüphe) ettiğim için onları yemiyor, içmiyorum.” Buna saygı duyulur, sahibinin takvası takdir edilir.

Ama biri de çıkar diyebilir ki, “Madem bu konuda kesin bir delil yok, sadece senin şüphen var. Şüphe ile helal olan şey haram olmaz. Ben bunları yiyor ve içiyorum.” Buna da bir şey denmez, bu anlayışa da hürmet edilir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin

Bazı Merak Edilen Sorular:

TEVBE SURESİNİN BAŞINDA BESMELE ÇEKİLMEMESİ NEYE DAYANIYOR?

BESMELESİZ BAŞLAYAN SURE HANGİSİDİR? BU SURENİN BAŞINDA NEDEN BESMELE YOKTUR?

PEYGAMBERİMİZ’İN YEMEK ADABI HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

SOL ELİMLE YEMEK YESEM GÜNAH MIDIR?

YEMEK YERKEN KONUŞMAK SÜNNET MİDİR?