Ateist biri: Bir Yaratıcının varlığını inkar eden kişilerdir. Bu bir inanç yokluğudur. Bazı kurumlar ve kişiler tarafından “tanrıtanımaz” olarak isimlendirilse de, bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine atıfta bulunduğu için Ateist biri tarafından uygun görülmez.

Ateist Biri Toplum Tarafından Dışlanır mı?

Mümin, Kafir veya Ateist biri güzel hasletler, huylar ve erdemler olursa bu güzeldir, sevilir, teşvik edilir ve sahibi bu bakımdan takdir edilir. Dışlanmaya bir sebebiyet değil, tam aksine Ateist biri olsa bile onunla ilgilenip iman etmesini sağlamamız gerekir çünkü Allah’a ve ahirete inanmayan Ateist biri , çok ciddi psikolojik saplantı meydana getirebilir.

Ateist Biri Saygıdan Mahrum Olur mu?

Ateist biri veya herhangi birine saygı duymak, onun bazı güzel yönlerini, bazı vasıflarını güzel bulmak anlamına gelir. Örneğin, birinin yüksek zekâsı, yüksek makamı, yüksek feraseti, dürüstlüğü, ilim ve irfanı varsa, bunu gören kimse, ister istemez bu konumlara karşı bir saygı hisseder.

Bir Müslüman, Ateist Birinin Vasıflarını Kabul Etmek Zorunda mı?

Ateist biri vasıflarından dolayı saygı görebilir. Ateist biri bile olsa sevip saymak, İslam dairesinden çıkmak için dilekçe vermek manasına gelir. Fakat bu adamda İslami ve insani bazı güzel hasletleri varsa bunları görmezlikten gelemeyiz.

Bir kimsenin inanma, inkar etme ( Ateist biri ), günah veya sevap işleme hürriyetine saygı gösterilmesi (bu hakkın tanınması) başkadır, bu hak ve hürriyeti kötüye kullananların ortaya koyduğu meşru olmayan davranışlara saygı duymak başkadır; birincisi meşrudur, dinde vardır, ikincisi ise meşru değildir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin

Ateizm Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

İNSAN FITRATI ATEİSTLİĞİ NASIL KABUL EDİYOR?

İNSAN MI TANRIYI YARATTI(HAŞA) TANRI MI İNSANI YARATTI?

ATEİST KİTABI SATMAK GÜNAH MI?

BİLİM İNSANLARI NEDEN ATEİST OLUR?

BİGBANG TEORİSİ İLE İSLAM UYUŞUR MU?