Pkk ve benzeri terörist topluluklara devletiniz ve askerleriniz ölsünler diye kurşun atıyorlar, bomba yağdırıyorlar; bu fiil,bir insanın ölmesi için ya da ölsünler diye dua etmekten daha güçlü ve etkili değil midir?

Fiili ile ölümü hak eden kimselere yetkili makamların hükmü ile gereken yapılır, bunun içinde ölmeleri için dua da vardır.

Bir ayet ve bir hadis meali şöyledir:“Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin; ikisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa -Allah’ın emrine geri dönünceye kadar- haksızlığa sapanlara karşı savaşın; dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever.” (Hucurat, 49/9)

“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.” (Müslim, İman 78; Tirmizi, Fiten 11)

Sonuç olarak yukarıda belirtilen günahlara bulaşan bir insanın ölmesi için dua etmekte bir sakınca görülmemektedir.

Bir İnsanın Ölmesi İçin Dua Etmesi Caiz mi?

Bir insanın ölmesi ya da bir insanın ölümünü istemesi konusunda çeşitli islami kaynaklara ulaşabiliyoruz. İnsanın ölümü istemesiyle ilgili hadis ise aşağıda belirtilmiştir.

Enes İbni Mâlik’den -radıyallahu anh- rivâyet edildiğine göre Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:“Başına bir musibet geldi diye hiç biriniz ölümü temenni etmesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa: ‘Allahım, benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür’ desin.” (Buhârî, Merdâ 19; Daavât 30; Müslim, Zikir 10, 13. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 9; Nesâî, Cenâiz 1; İbni Mâce Zühd 31)

Bir İnsanın Ölmesini Temenni Etmek Sakıncalı mıdır ?

Özellikle dünyevî sıkıntı ve zorluklar karşısında ölümü temenni etmek, âcizliktir. Bir insanın ölmesi adına temenni etmek müslüman ahlakı ile uyuşmamaktadır.Fakat âcizlik de olsa, bazan ölümü temenni etme zorunluğu doğabilir. İşte bu noktada sevgili Peygamberimiz, yapılması İslâm esaslarına aykırı olmayan ve insan tabiatına da uygun olan bir yolu göstermektedir: Her şeyin hayırlısını isteyerek işi Allah Teâlâ’nın irâde ve ilmine havâle etmek. Bu, hem İslâm’ın hem de Hz. Peygamber’in ne kadar gerçekçi olduğunu göstermektedir. Böyle bir teslimiyet, sıkıntıdaki Müslümanı hem iman ve tevekkül çizgisinde tutacak hem de ona sabretme gücü verecektir.

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Ölüm İle İlginizi Çekebilecek Benzer Sorular:

ÖLÜM ÇEŞİTLERİNİ AÇIKLAR MISINIZ?

ÖLÜMDEN SONRA CESEDİMİZ ÇÜRÜDÜĞÜNE GÖRE NASIL TEKRAR TOPARLANACAK VE DİRİLECEĞİZ?

ÖLÜMÜ İSTEMEK, TEMENNİ ETMEK, ÖLMEK İÇİN DUA ETMEK CAİZ MİDİR?

MÜMİNLERİN ÖLÜMÜ NASILDIR, ACI ÇEKERLER Mİ; KÂFİRLERİN ÖLÜMÜNDEN FARKI NEDİR?

ŞEYTANIN ÖLÜM ANINDA KİŞİNİN İMANINI ÇALMAYA ÇALIŞMASI VE BUNUN İÇİN ONA SU VERMESİ DOĞRU MUDUR?