İttihad-ı İslâm’ı sağlayabilmek için:
1. İslâm milliyetini esas alıp, menfi unsuriyet fikrini bırakmak;

2. İslâm dünyasındaki dini cemaatler, gayede ve dini esaslarda ittifak edip teferruat meseleleri medar-ı niza etmemek.

3. İslâm devletleri arasında, meşveret-i şer’iyyeyi yapmak. Bunlar en ehemmiyetli sebeplerinden üç tanesidir.

İttihad-ı İslâm, yani İslâm birliği, bütün Müslümanları derecelerine göre alâkadar eden ehemmiyetli bir mes’eledir. Zira ittihad-ı İslâm sadece siyasî bir mes’ele değildir. Bu ittihad iki mü’minin imanı kardeşlik rabıtalarıylâ irtibat ve tesanüdlerinden başlayarak tâ Âlem-i İslâm genişliğinde bütün Müslümanların teavün ve teşrik-i mesaîlerine kadar gider.

Müslümanların bu dinî kardeşliğinden gelen ve tesanüdden hâsıl olan muazzam kuvvetle, dinimiz, milletimiz, vatanımız her türlü tehlike ve her çeşit düşmanlardan muhafaza edilir ve sulh-u umumîye vesile olur.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

İslam Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

İSLAMİYET GELMEDEN ÖNCE YAŞAMIŞ İNSANLARIN DURUMU NEDİR?

İSLAM’DA “DİNDE SORGULAMA YOKTUR.” DİYE BİR KAİDE VAR MI?

GDO, HAKKINDA İSLAM NE DİYOR? MÜSLÜMANLARIN BUNLARI TÜKETMELERİ CAİZ MİDİR?

SPORUN İSLAMDAKİ YERİ NEDİR?

İSLAM’A GÖRE İNSANIN KONUMU NEDİR?