Kekemeliğin giderilmesi için hem maddi hem de manevi tedaviden istifade etmek gerekir. Bu nedenle işinin ehli uzman bir doktora görünmenizi tavsiye ederiz. Özellikle Hz. Musa aleyhisselamın yaptığı duayı ezberlemenizi ve sık sık da okumanızı öneririz. “Rabbiş rahlî sadrî ve yessir lî emrî vehlül ugdeten min lisanî yefgahü kavlî.” (Taha, 20/25- 28). Meali: “Rabbim! dedi, yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden (şu) bağı çöz. Ki sözümü anlasınlar.” Bu dua ayet olduğu için, Kur’an okumasını bilen birinin ağzından öğrenilirse yanlış okunmamış olur.

Ayrıca Salât-ı nâriye duasını da 4444 defa okuyup okutmak da güzeldir. “Salât-ı nâriye” olarak bilinen salavât-ı şerifenin Arapça olarak yazılışı “Cevşen-i Kebir”in de içinde bulunduğu Hizbül Envâri’l-Hakâiki’n-Nûriye’nin “Delâlilü’n-Nûr” bölümünün 125. sayfasında yer almaktadır. Okunuşu şöyledir.

“Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedi’nillezî tenhallü bihi’l-ukadü ve tenfericü bihi’l-kürabü ve tükdâ bihi’l-havâicü ve tünâlü bihi’r-regâibü ve hüsnü’l-havatimi ve yüsteska’l-ğamâmü bi-vechihi’l-kerîmi ve alâ âlihî ve sahbihî fî-külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma’lûmin lek.”

Okunması ve fazileti büyük olan bu salavât-ı şerife esas itibariyle bir duadır. Aynen salât-ı münciye gibi okunmasında büyük sevap olan bir salavattır. Bu çeşit duaların hem maddi hayatımız için, hem de uhrevî istikbalimiz için şüphesiz pekçok fayda ve tesirleri vardır. Birçok ihtiyaç ve arzu bu duanın vakti ve zamanıdır. Okunur, Cenab-ı Hakk’tan tesirinin yaratılması ve istenen şeyin meydana gelmesi için niyazda bulunulur. Şayet vakti “kazâ” olmuş, şartlar yerine gelmişse duânın aynısı kabul olunur, istenen ihtiyaç da verilir. Fakat bilemediğimiz, aklımıza gelmeyen bazı hikmetlerden dolayı istediğimizin aynısının verilmesi uygun değilse; verilse bile zararımıza olacaksa, bunun için bir sıkıntı ve üzüntüye kapılmamalıdır.

Bunun için Allah’tan hakkımızda hayırlı olan ne ise onu istemeli. Dua ederken bu hususu dikkatten uzak tutmamalıdır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

İSLAMİYET GELMEDEN ÖNCE YAŞAMIŞ İNSANLARIN DURUMU NEDİR?

İNSAN KENDİ KADERİNİ KENDİ Mİ BELİRLER, YOKSA ALLAH TARAFINDAN MI BELİRLENİR?

BİR İNSAN KENDİSİNE BÜYÜ YAPILIP YAPILMADIĞINI NASIL ANLAR?

İLK İNSANLARDAN SONRA İNSANLIK NASIL ÇOĞALDI?

İNSANLARI DUYGULARI BAKIMINDAN ETKİLEMENİN YOLLARI NELERDİR?