Harama girmemek kaydı ile Müslümanın tatile gitmesi haram değildir. Ayrıca “Ta’tîl” kelimesi Arapça olup “atâlet” kökünden türetilmiştir. Atalet ise “işe yaramamak, boş, faaliyet dışı kalmak” demektir. Yirmi dört saatini kulluk şuuru içinde veya bu şuura bağlı, bu şuur çerçevesinde alınmış kararlar, oluşturulmuş meşruiyetler içinde geçiren, geçirmek durumunda olan bir kul için “faaliyet dışı kalmak, boş durmak” manasında bir atalet ve kendini âtıl kılmak manasında bir “tatile gitme” söz konusu olamaz.

Müslümanın Tatili Nasıl Olmalı?

Müslümanın tatili aynı zamanda meşgul olmaktır: Okur, ibadetine devam eder, sılay-ı rahim yapar (akrabayı ziyaret eder, gönüllerini alır, durumlarını yakından görür, gereken ilgiyi gösterir). Bilgi, ibret, tanıma ve tanışma gibi amaçları üzere görülmesi gereken yerlere gider (seyahat eder), bütün bunları yaparken -devamlı yaptığı bir işe ara verdiği için- dinlenmiş olur.

Eğlenceye gelince, yaşlının, gencin, çocuğun ortak ve farklı eğlencelere ihtiyaçları vardır. Fıtrata uygun ihtiyaçlar İslam’ın tanıdığı ve tatmin edilmesini istediği ihtiyaçlardır. Alkollü içkiler, sigara, uyuşturucu, kumar… iptilaları fıtrata uygun ihtiyaçlar değildir. Sonradan zorlanarak, taklit ve özdeşleşme yoluyla edinilen alışkanlıklardır. Müzik, spor, oyun ise fıtrata uygundur, insanın ruh ve bedeninin gelişmesine yardımcı olur; bu sebeple İslam bunları “aşırı olmaması, ibadet ve gerekli faaliyetlerden alıkoymaması ve haramda kullanılmaması” şartıyla mübah kılmıştır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

MÜSLÜMAN KADININ GİYİM ŞEKLİ NASIL OLMALIDIR?

ALEVİLERE MÜSLÜMAN DİYEBİLİR MİYİZ?

BİR MÜSLÜMANIN ELİYLE VÜCUDUNA HAÇ ÇİZMESİ DİNDEN ÇIKARIR MI?

MÜSLÜMAN BİR KADIN NEDEN GAYRİMÜSLİM BİRİYLE EVLENEMEZ?

NASIL GÜZEL BİR MÜSLÜMAN OLURUM?