Değerli kardeşim,

Kudsi ve Nebevi Hadis: Mânâsı Allah’a, lâfızları Hz. Peygamber’e âit olan hadislere kudsi hadis; mânâ ve lâfzı Hz. Peygamber’e âit olan hadislere de nebevî hadis denir.

“İlâhî hadis” ve “Rabbânî hadis” diye de adlandırılan kudsî hadis: Hz. Peygamber (asm)’in, anlam bakımından Allah’a dayandırdığı, başka bir deyişle O’ndan nakiller yaparak söylediği sözdür. Kur’ân ile nebevî hadis arasında yeralan bu tür hadislerin “kutsal”lığı, mânâsının Allah’a âit olmasından; “hadis diye adlandırılması ise, Hz. Peygamber (asm) tarafından dile getirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Allah tarafından gelen vahiy olmaları bakımından, Kur’ân âyetleriyle kutsî hadisler arasında bir fark yoktur. Fakat Kur’ân hem anlamı, hem de lâfızları yönünden Allah’a âit iken, kutsî hadis, sadece mânâ açısından Allah’a âittir.

Kur’ân ile kutsî hadis arasındaki diğer farklar şunlardır:

a) Kutsî hadis, namazda okunmaz.
b) Abdestsiz olarak dokunulması câizdir.
c) Lâfzı Allah’a âit olmadığı için Kur’ân gibi mu’ciz değildir.
d) Lafzî rivâyeti şart olmayıp, sadece anlam olarak rivâyet edilmesi câizdir.

Kutsî hadîsin ilk kaynağı Allah olduğu ve esasen hitap O’ndan geldiği için, rivâyet edilirken başına, “Hz. Peygamber’in rivâyet ettiğine göre Allah Teâlâ şöyle buyurdu:…” veya “Rasûlullah (asm), Rabbinden rivâyet ettiği hadiste şöyle buyurdu:…” şeklinde bir rivâyet lafzı getirilir.

Diğer hadislere göre kutsî hadislerin sayısı çok azdır.

(İsmail Lütfi Çakan, Arif Köten, Şamil İslam Ansiklopedisi, HADİS maddesi)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Bazı Merak Edilen Sorular:

MÜMİN İLE MÜSLÜMAN / İSLAM İLE İMAN ARASINDAKİ FARK NEDİR? ARALARINDAKİ FARKI BİLDİREN ÂYET VAR MIDIR?

ELHAMDÜLİLLAH İLE EŞŞÜKRÜLİLLAH ARASINDAKİ FARK NEDİR ?

KADININ ÇALIŞMASI İLE ERKEĞİN ÇALIŞMASI ARASINDAKİ FARK NEDİR? 

HAYVANLARDAKİ RUH İLE İNSANDAKİ RUHUN FARKLARI VAR MIDIR?

KERAMET İLE BÜYÜ ARASINDAKİ FARK NEDİR ?