Değerli kardeşim,

Bir kimse nafaka ve ihtiyacı kendisine ait olan bir kimseye zekat vere­mez, çünkü burada vereceği zekat yine kendi menfaatine dönecektir. Bu­nun için kız evlense bile, nafaka yükümlülüğü baba üzerinde devam eder içtihadında olan alimlere göre, bir baba, kızı evlense bile ona zekat veremez, gerekirse zekat dışında yardımda bulunması gerekir.

Zekat, zekat verilmeyecek yerlere veya kimselere verildiğinde hem bu farz ödenmemiş hem de zekattan beklenen bireysel, sosyal, ekonomik amaçlar gerçekleşmemiş olur.

Bu sebeple zekatın kimlere verileceği kadar kimlere verilmeyeceği de fıkhın önemli bir konusudur.

Kural olarak zekat anneye, babaya, eş ve çocuklara, Müslüman olmayanlara, zenginlere, Hz. Peygamber’in yakınlarına ve soyundan gelenlere verilmez.

Bu dört sınıfa verilmeyişinin gerekçeleri her birinde farklıdır.

Bir kimse zekatını usul ve füruuna, yani annesine, babasına, dedelerine, çocuklarına, torunlarına veremez; aynı şekilde hanımına da zekat veremez.

Ebu Hanife’ye göre kadın da zekatını fakir kocasına veremez.

Hanefîlere göre bunların dışındaki kardeş, amca, teyze, dayı, hala ve onların çocukları gibi akrabaya zekat verilebilir.

İmam Şafiî, Malik ve Ahmed b. Hanbel akrabaya zekatın verilip verilemeyeceği konusunda nafakayı ölçü alırlar ve zekat mükellefinin, üzerinde şeran nafaka borcu olan akrabalarına zekat veremeyeceğini belirtirler.

Kaynak : Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Zekat İle İlgili Merak Edilenler:

NAMAZ KILMAYAN BİRİSİNE ZEKAT VEREBİLİR MİYİZ?

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR; ZEKÂT VERİLECEK YERLER NERELERDİR?

ZEKÂTIN ÖNEMİ VE HİKMETİ NEDİR?