Değerli Kardeşim:

Hayızlı kadının camiye girmemesi ile ilgili hüküm hadis-i şeriflere dayanmaktadır. Fıkhi hükümlerin kaynağı yalnızca Kur’an değildir; hadisler de fıkhi hükümlerin çıkarılmasında delil olmaktadır.Hayızlı kadının mescide girmesi, orada eğleşmesi ve itikâfa çekilmesi caiz değildir.

Hadiste şöyle buyurulur:”Hiç bir hayızlı veya cünüp mescide giremez.” (İbn Mâce, Tahâre, 92; Dârimî, Vudû’,116).

Şâfiî ve Hanbelîler, hayızlı ve lohusanın kirletmemek şartıyla, mescitten karşıdan karşıya geçmesini câiz görürler. Hz. Peygamber (asm)’in Âişe (r. anha)’ye böyle bir izin verdiği nakledilmektedir. (Müslîm, Hayz, I1-13; Nesâî, Tahâre, 172, Hayz, 18; İbn Mâce, Tahâre, 120).

Selametle…

Kaynak:Sorularla İslamîyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂