Değerli Kardeşim:

– Mezhep imamları kendi dönemlerinde zirvede olan şahsiyetler oldukları için insanlar ve de alimler onlara tabi olmuştur.

 – Ehl-i beytin imamlarına ise, daha önceden ehl-i sünnetten ayrı bir yol takip eden Şia alimleri tabi olmuşlardır.Cemel ve Sıffin vakalarından sonra ortaya çıkan Şia, Nasıbi  ve Hariciler gibi gruplar ehl-i sünnetten ayrı düşmüşlerdir.Bu sebeple, ehl-i sünnet grubu, ehl-i beyt imamlarına karşı sevgi ve saygı göstermekle beraber, onların yolundan gittikleri iddia eden şiaların ideolojik bir çizgide yürümeleri ve bu ideolojik çizgilerinde ehl-i beyt imamlarına da iftirada bulunmaları, kendi mezheplerini desteklemek adına hadis uydurmaları gibi nedenlerden dolayı, ehl-i sünnet onların bulunduğu çizgiden uzak durmayı tercih etmişlerdir.

Demek ki, insanların ehl-i beytin imamlarına karşı lakayt kalmaları onların fanatik tabilerinin yanlışlarından dolayıdır.

Selametle…

Kaynak:Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂