Değerli Kardeşim:

Malikilere göre, teşehhüdün başından sonuna kadar, şahadet parmağını sağa-sola hafifçe hareket ettirmek sünnettir. Onların dayandıkları bir hadis vardır. Diğer mezhep alimleri tarafından zayıf bulunduğu gibi, farklı tevil edilmiştir. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-islami, 1/716)

Hanefilere göre, “lâ ilâhe” derken sağ elin baş parmağı ile orta parmağın halka yapılıp şahadet parmağının kaldırılması ve “illallah” derken indirilmesi sünnet olmakla birlikte, bazı âlimler yerli yerince yapmakta zorlanan kişinin bunu terk etmesini uygun görmüştür.Şâfiîlere göre “illallah” denildiğinde şahadet parmağı kaldırılır ve ilk teşehhüdde ayağa kalkıncaya, son teşehhüdde selâm verinceye kadar öylece bırakılır.

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂