Değerli Kardeşim:

Nikahsız olarak, bir erkekle bayanın el ele veya kol kola gezmesi caiz değildir. El ele gezmeyi önlemek için de olsa kol kola gezmek caiz değildir.Mahrem olmayan kadına dokunmak veya tokalaşmak mutlaka haramdır.Peygamber’e (sav) biat eden kadınlar dediler ki:

“Ey Allah’ın Resulü, biat ederken elimizi tutmadınız.” Peygamber (sav)

▪️”Ben kadınların elini tutup tokalaşmam.” buyurdu. (Neseî, Bîyat, 18; İbni Mâce, Cihad: 43)Hazreti Aişe (ra) biat ile ilgili şöyle buyuruyor:

▪️”Allah’a yemin ederim ki Resûlüllah’ın eli bir kadının eline dokunmadı. Sadece sözle onlardan biat aldı.” (Buharî, Ahkâm, 49; İbni Mâce, Cihad, 43)Peygamber (sav) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor:

▪️”Sizden birinizin başına iğne ile dürtülmesi, kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır.” (Taberâni , Mucemu’l Kebir, 20 / 212; Heysemi, Mecmeu’z-Zevaid, 4/326)İslâm dini, kadınla tokalaşmayı yasaklamakla kadını tezyif etmiyor; bilakis şerefini kurtarıyor. Kötü niyetli kimselerin şehvetle el uzatmasına engel oluyor.(Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, II / 170)

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂