Hiçbir peygamberin tebliğini duymamış olarak ölenler bu gruba girebileceği gibi; küçük iken ölen müşrik ve kâfir çocuklarının da bu grupta oldukları söylenmiştir. İyi ve kötü amelleri eşit olan mü’minler de a’râf ehlindendir. Dünyada hiç teklifle muhatap olmamış sırf mecnun ve delilerin de A’râf ehlinden olduğu görüşleri mevcuttur. Yani kalbinde Allah’a îman ve mârifet bulunmayan, ama inkâr da etmemiş olanlar; ibâdeti olmadığı gibi, isyanı da bulunmayanlar; sevapları da, günahları da olmayan veya eşit olanların A’râf ehlinden oldukları tahmin edilmektedir.

Yine de “A’râf” tâbirini müteşâbih kabul etmek ve doğrusunu ve hakîkatını Allah’ın ilmine ve takdirine bırakmak daha doğru olacaktır. Çünkü A’râf ehlinin kimler olacağı hususunda net bir nass bulunmamaktadır. Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde de A’râf ehlinin kimler olacağı açıklanmamıştır. Sâdece A’râf’ın mevcûdiyeti kesindir ve cennetle cehennem arasında bir mevki olduğu da şüphe götürmez.

Alimler Bu Konuda Ne Diyor?

Ancak A’râf ehlinin, böyle amel bakımından ortada bulunanlardan müteşekkil olduğunu kabul eden âlimler de, burada Arâf ehlinin fazla kalmayacağını söylerler. İmam-ı Gazâlî’ye göre A’râf ehli, ehl-i necâttır; cehennem azabından kurtulmuşlardır; bu kimseler bir müddet burada tutulacaklar, nihâyet Cenâb-ı Hakk inşaallah onları da cennetine alacaktır. Çünkü kıyâmet gününde cennet ile cehennemden başka bir makam yoktur.(İhyâ, IV/57)

Dolayısıyla akıl hastaları, mecnun ve deliler de nihâyet, Allah’ın lütfuyla ve izniyle cennete girerler.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Cennet Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

NEDEN TÜM MÜMİNLER CENNETE GİRECEK?

“ORADA, SABAH AKŞAM RIZIKLARI HAZIRDIR.” (MERYEM, 19/62) AYETİNE GÖRE CENNETTE YEMEK İKİ ÖĞÜN MÜ OLACAK?

CENNETTE KADINLAR TESETTÜRLÜ MÜ OLACAK YOKSA TESETTÜRSÜZ MÜ?

DÜNYADAKİ AĞAÇLAR CENNETTE İNSANLAR GİBİ Mİ OLACAK?

ÖLÜMÜ SEVEN, TEBESSÜMLE KARŞILAYAN KİŞİ -HAŞA- CENNETE GİDECEĞİNDEN EMİN OLDUĞUNDAN MI BÖYLE YAPIYOR?