İnsanlardan uzaklaşmak doğru bir gerekçeye dayanıyorsa, caiz olabilir. Örneğin dini veya dünyevî zararları muhakkak olan bazı kimselerle fazla haşir-neşir/içli-dışlı olmamak, anlaşılabilen bir şeydir. Nitekim, İslam tarihi boyunca bazı kimseler dinleri için inzivaya çekilmiştir.

Eğer çok ciddi bir gerekçesi yoksa, aile ve akrabadan, insanlardan uzaklaşmak doğru değildir. İslam’da “ruhbaniyet” yerine İslam’a, insanlara hizmet esastır.

“İnsanların hayırlısı başka insanlara faydalı olanıdır.” (Feyzu’l-Kadir, 3/480) manasındaki hadis-i şerif, insanlarla, aile ve akraba ile içli-dışlı olmayı ön görmektedir.

Ayrıca şu hadisten alacağımız çok dersler olmalı:

“İnsanların arasına karışan ve onların eziyetine sabreden mümin, insanların arasına karışmayan ve onların eziyetine sabretmeyen müminden daha hayırlıdır.” (Buhâri, Edebu’l Müfred, 388).

Bu hadisi, hayatın ve toplumun bütün yönleri için değerlendirmek mümkündür.

Özellikle, kişinin sırf kendi istirahatı için, bazı duygusal yanlarını tatmin etmek için aile, akraba ve insanlardan uzaklaşmak, tercih edilen bir husus değildir.

Aile/akraba ile ilişkileri koparmak, daha farklıdır. İslam’da sıla-yı rahim çok önemli bir görev, bir sevap kaynağı olduğu gibi, onlarla bağları koparmak büyük bir sorumluluk getirir.

Tabii ki, aile fertlerinin ve akrabaların da dereceleri vardır. Mesela, anne-babaya karşı uzaklaşma lüksümüz asla yoktur. Dayı ile teyze anne yerinde, amca ile hala da baba yerinde kabul edilir. Kardeşlerin yeri de bunun gibidir. Bu konuda şu hadis-i şeriften alınacak önemli dersler vardır:

“Seninle bağları koparanlarla güzel ilişki kur, seni (istek ve arzularından) mahrum edenlere, vermek suretiyle (arzu ve  isteklerini yerine getirerek) karşılık ver. Sana haksızlık edenlere karşılık verme/affet!..” (Mecmau’z-zevaid, 8/188).

Şunu da unutmamak gerekir ki, “Müminin mümine karşı üç günden fazla dargın durması caiz değildir.” (bk. Ebû Dâvûd, Edeb  47) Bu mümin aileden ve akraba olsa, küs durmak daha da kötü olur.

Ancak -özellikle- dinî, ahlakî konularda zararları muhakkak olan kimselerle -küsmeden- mesafeli durmakta bir sakınca olmadığı gibi tercih edilebilen bir şeydir; çünkü din ve ahlak konusunda iyi veya kötü faktörlerin başında yakın münasebetlerimizin olduğu çevredir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

CENNETİN KOKUSUNU DUYMAK İSTEYENLER ÇOCUKLARINI KOKLASIN, SÖZÜ HADİS MİDİR?

“HAVF VE RECA (KORKU VE ÜMİT) ARASINDA OLMAK” NE DEMEKTİR?

MUTLU DEĞİLİM VE ÇOK HUZURSUZUM NE YAPMALIYIM?

HER TÜRLÜ MÜZİK DİNLEYEBİLİR MİYİM?

BİR KİMSE, MÜSLÜMAN OLDUKTAN SONRA GUSÜL ALMASI ŞART MI?