Değerli Kardeşim:

İnsanlara kanunlar ve sözleşmelerle bir takım haklar ve yükümlülükler verilir. Bunlar dine aykırı olmadıkça geçerli ve bağlayıcı olur. Kanunlarda ve sözleşmelerde ne yazılı ise o uygulanır, şartlara riayet edilir. Eğer hile yapılır, kanun ve sözleşmede bulunmayana bir hak elde edilirse bu helal olmaz.Soruda geçen konuda, öncelikle yalan beyan söz konusu olmaktadır.

İkinci olarak; devlet sigortalıya ödenen pirimlerden çok daha fazla masrafla sağlık yardımı yapabilmektedir. Bunda ise tüm vatandaşların hakkı vardır.Çalışan bir insan üretmekte ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Yani çalışan bir insanın sigortadan faydalanmasının karşılığında yalnızca prim ödemesi değil, ayrıca ülke ekonomisine katkıda bulunması da vardır.Bu yönüyle kamu hakkı ihlali yapılmakta ve kul hakkına sebep olunmaktadır. Ayrıca kanunlara uygun olmayan davranışlar da kamu hakkı ihlali ve kul hakkıdır.

Çalışmadığı halde kendisini çalışıyor göstermek, devlete karşı yalan beyana gireceğinden, tüm ülke insanının aldatılması, kandırılması da söz konusu olmaktadır.

Özetle, eğer kanun “fiilen çalışmasa da olur” diyorsa mesele yoktur, fiilen çalışmayı şart koşmuş ise yapılan kanuna karşı hile olur ve caiz olmaz.

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂