Değerli Kardeşim,

Kuran’ı Kerim’de sağ el muhtelif manalarda ve farklı ayetlerde kullanılmıştır. Bazıları şöyledir:

▪️ “Ey Musa! Sağ elindeki nedir?” (Tâhâ, 17)

▪️“Sen daha önce bir kitaptan okumuş ve sağ elinle de onu yazmış değildin. Öyle olsaydı, batıl söze uyanlar şüpheye düşerlerdi.” (Ankebût, 48)

▪️“Defterleri sağdan verilenler!.. Ne mutlu o sağ ehline!” (Vâkıa, 27)

▪️“Kitabı sağından verilenler kolay geçireceği bir hesaba çekilirler ve yakınlarının yanına sevinçle dönerler.” (İnşikâk, 7, 8, 9)

▪️“Defteri sağdan verilenlerden ise o, kendisine, ‘Ey sağ ehli olan kişi! Sana selâm olsun!’ denir.” (Vâkıa, 90, 91)

▪️ “Defteri sağdan verilenler Cennettedirler.” (Müddessir, 39)Bir hadiste de Peygamberimiz (asm) sol elle ilgili olarak şöyle buyurur:

▪️”Sizden biriniz yiyeceği zaman sağ eli ile yesin, içeceği zaman da sağ eli ile içsin. Zira şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer.” (Müslim, Eşribe, 104-106)

Demek ki sol elle yiyip içmek şeytanın adetidir. Dolayısıyla zaruret olmadan sol elle yemek şeytanın davranışına benzeyeceği için tasvip edilmemiştir. Yeme ve içmede böyle bir davranış bereketin kaçmasına sebep olarak yorumlanmıştır.Sol el ise taharet temizliğinde kullanıldığı için, onunla yiyip içmek hem hijyenik bakımdan uygun olmayabilir ve hem de hiss-i zahiriye, yani insanın his duygularına uygun değildir.

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂