Değerli Kardeşim,

İçerisinde yaşanılan ülkenin trafik düzenini sağlamak üzere koyduğu kural ve şartlara uygun olarak davranmak, orada yaşayan herkesin görevidir. Dolayısıyla trafik kurallarına uymak, yasal olduğu kadar dini bir görevdir de. Bunların ihlali sorumluluğu gerektirir.

İslam hukukunda trafik kazası sonucunda ölüme sebebiyet vermek hata ile öldürme statüsünde değerlendirilir. İslami hükümlere göre, hata sonucu bir mümini öldüren kişinin, ölenin yakınlarının talep etmesi halinde, hata oranında diyet (tazminat) ödemesi ve kefaret olarak iki ay aralıksız oruç tutması gerekir. Diyetin tamamı ise, yaklaşık 4,8 kilo altın veya bedelidir.

Kasten öldürmelerde ise, İslam hukukçularının çoğunluğuna göre bu yükümlülükler söz konusu değildir. İslam hukukunda kasten öldürmelerde (nefsi müdafaa hariç), maktul yakınları, kısas isteme, affetme ve diyet mukabili sulh olma hak ve yetkilerine sahiptirler.

Günümüz şartlarında, sadece öldürülenin yakınlarının sulhu kabul etmeleri halinde diyet ödemek söz konusu olur.Ancak azınlık hukukçuların görüşüne istinaden, hata ile öldürme hakkında sözünü ettiğimiz yükümlülüklerin yerine getirilmesini tavsiye ederiz. Ayrıca katil, Allah’a tövbe ile birlikte karşı tarafı memnun etme ve helallik isteme gayretleri içerisinde olmalıdır.

Ölümle sonuçlanmayan cinayet (mala ve cana yönelik hukuka aykırı fiiller) ve yaralamalarda, genel olarak ödenecek mali bedel, erş ve hükumet-i adl şeklinde özel isim verilen bir tür diyettir.

Yaralama ve sakatlanmalarda hareket noktası olarak tam diyet miktarı esas alınmıştır. Yaralamanın derecesi, suçun işleniş tarzı, müessir fiilin yol açtığı kayıp, organın hayati fonksiyonu, tek-çift oluşu gibi hususlar göz önünde bulundurularak, tam diyete göre miktarlar belirlenmiştir.

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂