Değerli Kardeşim:

İslam dinine aykırı küfür ve dinsizliği methedip yayan kitapları alıp satmak haramdır. Bir kimse menfaat için bu işi yapıyorsa günahkar olduğu gibi, kazancı gayr-i meşru bir yol ile elde ettiği için haramdır.Bir gün tövbe etmek isterse de o gayr-i meşru malı fakirlere tasadduk etmeye(sadaka vermeye) mecburdur. Yoksa, büyük bir vebal altında kalır. O kitapların muhtevasına inanıp, severek alıp sattığı kitabın muhtevasını bilecek. İslam’a ters düşüp düşmediğine çok dikkat edecektir. Nevevi: Hadis, fıkıh ve faydalı şeyleri ihtiva eden her kitabı alıp satmak caizdir. Ama küfür kitaplarını satmak caiz değildir, haramdır”(al-Mecmu) diyor.

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂