Değerli Kardeşim,

Şeytan önce kibir ve gurura kapıldı.Ateş unsurundan yaratılmış biri olarak, topraktan yaratılmış Hz. Âdem’e saygı secdesini kendine yediremedi.Ve iman etmedi. Öyle anlaşılıyor ki, şeytanın nefsani kibir ve gururu, bu isyanının akıbetini düşündürmekten bile alıkoymuştur.

Bunun böyle olabileceğini gösteren milyonlarca delil vardır.

Nitekim, milyonlarca insan Allah’a ahirete iman ettiği halde, yine de bazı duygularının ön plana çıkmasıyla aklının akıbeti düşünmesine fırsat vermediği için günah işlemekten çekinmezler. “Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler.”
(İbrahim, 14/3) mealindeki ayette de bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Yani çoğu insanlar ebedi bir cennetin ve ebedi bir cehennemin varlığına inandığı halde, fani, geçici dünya hayatını ahirete tercih ederler. Dünyanın geçici bir lezzeti için âdeta cennetten vazgeçer; dünyanın ufak bir sıkıntısını görmemek için cehennemin sıkıntısını göz ardı ederler.
Şeytana kızarken kendi hayatımızıda gözden geçirmeliyiz.

Selametle…

Kaynak:Sorularla İslamîyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂