Değerli Kardeşim,

Ahir zamanda İslam dini insanlar arasında yayılacak ve güçlenecektir. Daha sonra tekrar bir zayıflama olacak ve kıyametin kopması vuku bulacaktır. Hz. Peygamber (asm)’in bu konudaki çok açık ve net hadisleri vardır ki, bunlardan biri Enes (ra)’den nakledilmiştir ve şöyledir: Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır.”[Müslim, İman 234, (148); Tirmizi, Fiten 35, (2208)]

Ya da hadisi, Tirmizi’nin rivayet ettiği şekliyle tercüme edersek, “Yeryüzünde Allah Allah diyen kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz.”

Başka bir hadis-i şerifte ise açıkça, kıyametten önce az dahi olsa inanan herkesin ruhlarının alınacağı ve kendilerinde iyilik ve hayır bulunan hiç kimsenin kalmayacağı belirtilerek, kıyametin bunların başına kopacağı bildirilmektedir.

Hz. Ayşe (ra)’den nakledilen hadiste, Hz. Peygamber (asm) bir gün:

“Lât ve Uzza’ya (tekrar) tapılmadıkça, gece ile gündüz gitmeyecektir!”

buyurdular. Bunun üzerine Hz. Ayşe:

“Ey Allah’ın Resulü! Allah (c.c), “O Allah ki Resûlünü hidayet ve hak dinle göndermiştir, ta ki onu bütün dinlere galebe kılsın.”(Saff, 61/9) âyetini indirdiği zaman, ben bunun tam olduğunu zannetmiştim!”

demiş. Hz. Peygamber (asm) ise cevap olarak;

“Bu hususta Allah’ın dediği olacak. Sonra Allah hoş bir rüzgâr gönderecek. Bunun tesiriyle kalbinde zerre miktar imanı olanın ruhu alınacak. Kendisinde hiçbir hayır olmayan kimseler dünyada baki kalacaklar ve bunlar atalarının dinlerine dönecekler!” buyurmuştur.”[Müslim, Fiten 52, (2907)] 

Kıyametten önce müminlerin tamamı, ya Allah’ın bir lütfu olarak ya da kıyametin kaderinin bir parçası olarak, temizlenecek, ruhları o günden önce alınacaktır. Çünkü o gün dehşeti gören kâfirler iman etmeye kalkacak, ama kendilerinden iman kabul edilmeyecektir. İşte bu dehşeti yaşatmamak için Allah önceden müminlerin vefat etmesini sağlayacaktır. Bilemiyoruz, belki de dehşet anı insanın aklını başından aldığı için imanlarını da kaybettirecektir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂