Değerli Kardeşim;

Bir toplulukta zaman içinde meydana gelen ve toplum içerisinde kabul gören maddî ve manevî husus ve alışkanlıklara âdet de denilir.Örf ise,biraz daha kuvvetli hâle gelmiş âdet ve geleneklerdir.Örfler, hukuk açısından önemli bir hüküm kaynağı olarak kabul edilmişlerdir.

Fakat islâmî anlayışta ise,doğru kabul edilenin muhâfazası ve korunması şeklinde bir gelenekçilik söz konusudur. Müslümanlar İslâm’ın en ideal yaşandığı “Asr-ı Saadet” dönemini muhâfaza etmek ve ona uygun bir yaşayış modelini sürdürmek arzusu içindedirler.Bunun dışındaki her türlü yaşayış modeli, muhafaza edilmeye ve sürdürülmeye lâyık kabul edilmemektedir.Böylece İslâmî anlayışta ileri-geri kavramları, zaman ve mekan faktörleri dışında gelişen bir özellik taşımaktadır.Gelenekçi veya modernist düşünce ve yaşayış,ancak İslâm’a olan yakınlığı ve uzaklığı nisbetinde değer kazanır.

İşte İslâmî bakış tarzının kayboluşu sonucu,müslüman toplumlar sapmanın bir çeşidi olan İslâm dışı geleneklerin ağına düşmektedirler.Bu noktada müslümanlara düşen görev vahiy kaynaklı Nebevî İslâmî geleneği yeniden diriltip yaşatmaktır.

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂