Dinimiz, şartlarına uyularak yapılan nikahla meydana gelen aileyi iyi bir milletin temel ve esası kabul eder. Her şeyin bir gayesi olduğu gibi nikahın yani evlenmenin gayesi de Allah ve Resûlünü memnun edecek bir neslin yetiştirilmesi olmalıdır.

Nitekim bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurur: “Evleniniz, çoğalınız; ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim.” (Abdurrezzâk, Musannef, 6/173; Kenzü’l-Ummâl, 16/276)

Bu ayet ve hadis gibi diğer ayetleri ve hadisleri de dikkate aldığımızda evlenmenin amaç ve hikmetlerinden geniş biçimde söz etmek mümkündür. Alimlerimiz değişik kaynaklarda konuyla ilgili detaylı açıklamalar yapmışlardır.

Bediüzzaman Said Nursi de konuyla ilgili çok güzel açıklamalarda bulunmuştur:
“Saadetin esaslarından nikah ise insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezzet verici hususlarda birbirlerine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavin ve yardımcı olsunlar.” (Bediüzzaman Said Nursî, İşârâtü’l-İ’câz, s. 147)

Demek ki, İslam’a göre nikah ve aile müessesesi; nesil yetiştirmek, evlat terbiyesi, neslin muhafazası ve insanlık haysiyetinin korunması.. bakımından son derece lüzumlu ve vazgeçilmez bir değer; hem bedeni bir ihtiyaç, hem de manevî gelişimin esaslı bir zeminidir. Çünkü evlilik, nefsani arzuları meşru ölçü ve gayelerle tatmin ederek, huzur ve saadet dolu aileler kurulmasına ve hayırlı nesillerin yetiştirilmesine vesile olur.

O halde evlilik, kişinin dini ve dünyevi hayatını en güzel şekilde yaşaması ve koruması için son derece lüzumlu bir müessesedir. Bu sebeple evlenirken dindar, güzel ahlak sahibi eşleri seçmek ve dindar bir aile kurmaya çalışmak gerekir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Evlilik Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

FLÖRTSÜZ EVLİLİK OLMAZ MI? FLÖRTÜN ZARARLARI NELERDİR? DİNİMİZ FLÖRTE İZİN VERİR Mİ?

EVLİLİKTE HANIMLARA NASIL DAVRANILMALI?

EVLİLİK ÖNCESİ GÖRÜŞME VE TELEFONLAŞMADA ÖLÇÜ NEDİR; TARAFLARIN BİRBİRİNİ TANIMASI NASIL OLMALIDIR?

NİKAHLI OLARAK NİŞANLI KALABİLİR MİYİM?

İDEAL EVLENME YAŞI KAÇTIR? EVLENİLMEK İSTENEN ERKEK / KIZDA HANGİ ŞARTLAR ARANMALIDIR?