Değerli kardeşimiz,

Harem bölgesi olarak sınırları belirlenen Mekke şehri ve etrafında avlanmak, çevreyi tahrip etmek, tabii çevreyi oluşturan ağaç ve bitkileri kesip koparmak, bunlara zarar vermek hem ihramlı hem de ihramsız olan herkes için yasaktır.

Hac veya umre yapmak üzere ihrama giren kimse, daha önce helal olan bazı şeyleri, ihram süresi içinde kendisine haram kılmış olur. Haram kılınan bu şeylere “ihram yasakları” denir.Yüce Allah şöyle buyurur:“Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir.(Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.”(Bakara, 2/197)

Hz. Peygamber Efendimiz (asm) de şu müjdeyi verir:“Kim hac yapar cinsel ilişkide bulunmaz, kötü söz söylemez ve günah işlemezse, annesinden doğduğu günkü gibi(tertemiz olarak) döner.”(Buhârî, Hac, 4)Buna göre, Harem bölgesinde kendiliğinden yetişen ağaç ve bitkileri kesip koparmak cezayı gerektirir.Bu tür bitki ve ağaçları koparan ve kesen kimsenin, bunların bedelini sadaka olarak dağıtması gerekir.Bir kimsenin Harem bölgesindeki arazisinde bulunan bitki ve ağaçları kesmesi ise cezayı gerektirmez.İnsanlar tarafından yetiştirilen bitki ve ağaçların koparılıp kesilmesi de yasak değildir.Yine, kurumuş ağaçları kesmek, bir ağacın kırık bir dalını koparmak caiz olduğu gibi, ekilmiş ekinleri ve sebzeleri kesip toplamak da helaldir. Aynı zamanda insanların yetiştirdiği cinsten olup da kendiliğinden biterek yetişen ağaçları da kesmek helaldir.Yalnız insanların yetiştirdiği cinsten olmayıp da kendiliğinden biten ağaçları kesmek cezayı gerektirir. O da bu ağacın kıymetini ödemekten ibarettir.

Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre büyük ağaçları kesen bir kimseye dem (kurban); küçük ağaçları kesen kimseye ise sadaka-i fıtır gerekir. (Kinani, Hidayetü’s-salik, II, 710-725)Hanefilere göre, Medine’de ve civarında kendiliğinden yetişen bitki ve ağaçların kesip koparılması yasak değildir. Şafiî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise, Medine ve civarındaki bitki ve ağaçların koparılıp kesilmesi yasaktır. Yasağın ihlal edilmesi halinde maddî herhangi bir ceza gerekmez. (Nevevi, Kitabü’l-İzah, 493)

Selam ve dua ile… 

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂