Değerli kardeşim,

Öncelikle Allah doğmamış, doğrulmamıştır ezel ve ebed sahibi olan O’dur kendisine çocuk isnad edilemez, Yaratan yarattığına benzemez kaidesince de bunu görmek mümkündür. Nitekim Allah bir ayetinde,

“Yahudiler, ‘Uzeyir Allah’ın oğlu’ dediler, Hristiyanlar da ‘Mesih Allah’ın oğlu’, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!” (Tevbe, 9/30)

buyurmuştur. Bu ayetten de açıkça görüldüğü üzere Allah’a çocuk isnad etmek sapıklıktan başka bir şey değildir.

Hz. İsa’nın babasız doğmuş olmasından dolayı böyle bir kanıya varılıyor ise biz de deriz ki Hz. Adem ve Hz. Havva da babasız dünyaya gelmişlerdir, Onları yaratan kimse, Hz. İsa’yı da babasız yaratmaya gücü yeten O’dur. Allah Adetullah dediğimiz kanunlar koymuştur evet ancak kural koyan koyduğu kurala tabi değildir, isterse o kurallara riayet etmeden de bir iş görebilir ki bunlara mucize denmiştir.

Allah Birdir, eşi ve benzeri olmayandır. O’na eş koşmaktan ve her türlü sapkın sözden Allah’a sığınırız.

Eğer Hristiyanlık ve Müslümanlık hususunda bir şüpheniz var ise şu videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.