Değerli Kardeşim,

Kuran’da “dabbetu’l-arz” ifadesinin geçtiği ayette verilen bilgiler bugünkü korona virüsünden farklı olduğunu göstermektedir.

Bununla beraber, Kuran’da verilen bilginin çeşitli versiyonları, türleri olabilir. Koronaya da bu açıdan bakıldığında, Dabbetu’l-arzın çok küçük bir versiyonu nazarıyla bakılabilir.

Nitekim Sebe Suresi 14. ayette geçen دَابَّةُ اْلاَرْضِ – dâbbetü’l-arz ifadesinin ebced değeri 1441 eder. Bu rakam hicri 1441 yılına tevafuk etmektedir ki, miladi 2020’dir. Bu tarih, korona virisün dünyada yayıldığı senedir. Bu açıdan, korona virüsü dabbetu’l-arzın çok küçük bir versiyonu olabilir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca bu konuyla alakalı videomuzu izleyebilirsin 🙂