Değerli kardeşimiz,

“Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse şüpheden şetme döner. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hâtıraları ve münâfi-i edep çirkin halleri tasvir eder. Kalbe ‘Eyvah!’ dedirtir. Ye’se düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki, kalbi Rabbine karşı sû-i edepte bulunuyor. Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister.”

“Şetim”: Kaba söz, kötü düşünce, edebe aykırı hal, kalbi sıkan düşünceler, insanın kalbine yerleşmiş gibi sanılan imana aykırı hayali sözler, özellikle namaz kılarken aklın ve kalbin kabul etmediği çirkin hatıralar…

Üstte belirtildiği gibi kalbin “Eyvah” demesi ve kişinin pişman olması o sözün kendisinden olmadığı, dolayısıyla şeytandan gelen bir vesvese olduğuna işarettir.

Ayrıca bu konuyla alakalı olduğunu düşündüğümüz videomuzu izleyebilirsin 🙂