Değerli kardeşimiz,

İslam dininde sağlık için yararlı, vücudu geliştirici her türlü sportif faaliyet teşvik edilmiştir. Özellikle gençlerin bedenî ve ruhî yapılarının geliştirilip güçlendirilmesi istenmiştir.

Hz. Peygamber (S.A.V.) “Çocuklarınıza ok atmayı, ata binmeyi ve yüzmeyi öğretiniz.” (Fethu’l-Kebir, 2/231) buyurmuştur. Bu konuda kadın erkek arasında bir fark yoktur.

Ancak, ister kadın, ister erkek olsun, Müslüman kişinin bütün fiil ve davranışları, İslamî temel kurallara uygun olmalıdır. Spor yüzünden ibadet ve iş hayatı aksatılmamalı, tesettür kuralları çiğnenmemelidir. Özellikle kadınlar, yalnız kadınlara mahsus olan kapalı yüzme yerleri veya özel yüzme havuzları ve spor salonlarında yüzme ve diğer spor dallarından birini yapmalıdır.

Sorunuza gelince:

Elbiselerin geniş olması güzeldir. Ancak, kadının başını da örtmesi farzdır. Ayrıca orada bulunan  erkeklerin yanında takla atmak, değişik hareketler yapmak uygun değildir.

Genel kural olarak, erkeklerin duygularını tahrik eden ve İslam açısından erkek kadın arasında bulunması gereken mesafeye riayet etmeyen davranışlar, pozisyonlar İslam açısından uygun düşmez.

Bu açıdan kadının mahremi olan ve olmayan erkeklere, hattâ kadınlara karşı gösteremeyeceği yerlerinin, elbise biçiminin, hattâ yapamayacağı hareketlerin olduğunu da bilmemiz gerekir. Onun dikkat çekme gayesi ile ayağını yere vurmasının dahî yasaklandığını hatırlamalıyız. (Nur Suresi , 24/31) 

İslam dinine göre kadın, uygun ortamlarda hem çalışabilir hem de spor yapabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Bu hususta kadının gözetmesi gereken üç temel kuraldan söz edilebilir. Birincisi, kadının, kendisine nikahı düşen erkeklere karşı tesettüre riayet etmesi; ikincisi, cinselliği çağrıştıracak hareket ve tavırlar sergilememesi; üçüncüsü namahrem bir erkekle, kendi izinleri olmadan başkalarının giremeyeceği ortamlarda yalnız kalmamasıdır. Bu kurallar çerçevesinde kadının çalışmasında, spor faaliyetlerine katılmasında, bir spor dalını meslek edinmesinde, kendine ait iş kurmasında, iş görüşmeleri yapmasında ve bunun için dışarı çıkmasında dini açıdan bir engel yoktur.

Ergenlik çağına erişmiş Müslüman hanımların, vücudun el, yüz ve ayakları dışında kalan kısımlarını, aralarında dinen evlilik caiz olan erkekler yanında, vücut hatlarını ve rengini göstermeyecek nitelikte bir elbise (örtü) ile örtmeleri, Dinimizin kesin bir emridir. İslam dini örtünmenin şekli konusunda bir hüküm getirmemiş, bunu örfe bırakmıştır.

Buna göre, kadının, islama uygun şartlarda ve ortamda olması kaydıyla, spor yapması caizdir.

Özetlemek gerekirse:


a. Spor, İslâm`da bir gaye değil, ancak meşru hedefler için bir araç olarak kullanılabilir. Bu konuda kadın erkek ayırımı olmaz.

b. Kadının zindelik ve dinçlik kazanmak, fazla kilolarını atmak, kocasıyla oynaşmak için avret ve mahremiyet sınırlarına riâyet ederek spor yapması caizdir, yerine göre hoş ve sevap bir davranıştır.

c. Vücût geliştirme ve kendilerine güven duyma gibi makul bir faydası olan karate, tekvando vb. sporları kadınların, erkeklerin muttali olamayacağı kapalı bir yerde, farz görevlerini aksatmayacak biçimde icra etmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak buna gerek olup olmadığı iyi düşünülmelidir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet