Değerli Kardeşim,

2020 ile birlikte gelen kötü olayların sebebi ne?

Acaba kıyamet yaklaştı mı?

Dünyanın kutbu kayıyor mu?

Güneşin batıdan doğacağı o güne yaklaştık mı?

Günlerdir sosyal medyada dolaşan bu sorular hepimiz için bir acaba kapısı araladı.Birlikte kıyametin ne zaman kopapacağına dair biraz incelemelerde bulunalım.

Kıyamet:Dünyanın yıkılıp harâb olması. Dünyanın sonu ve mahşer meydanına bütün insanlann dirilip toplanacağı zaman olarak ifade edilir.Yani bütün insanlığın kıyamet ile son bulacağına inanılır. Bigbang teorisine göre de Dünyanın bir gün yok olacağı kabul görür. Peki kıyamet nasıl kopacak?

4 büyük melekten biri olan İsrafil (aleyhisselâm) “Sûr” denilen ve niteliği Yüce Allah tarafından bilinen bir ses verme cihazına üfürecektir.Bundan çıkan korkunç bir ses ile bütün canlılar ölecek, her şey altüst olacaktır.Bildiğimiz yer sarsıntıları, su basmaları, yanardağların patlamaları, yıldırımların düşmesi ve yerlerin çökmesi gibi birtakım olaylar yüzünden, yeryüzünde ne korkunç ve ne büyük felâketler meydana gelebilmektedir. Bunlardan her biri, Yüce Allah’ın büyük kudretini gösteren nişanlardır.Kıyametin Alâmetlerine gelince Eşrat-ı Saat (Kıyamet Alâmetleri) denen bazı tuhaf ve çirkin olağanüstü olaylardır.Bunların meydana geleceğini Peygamber Efendimiz (asm) bildirmiştir.Başlıcaları şunlardır:

Din konusunda bilgisizliğin her tarafa yayılması, sarhoşluk veren şeylerin içilmesi, zina ve benzeri kötülüklerin çoğalması, öldürme olaylarının artması… Bunlara küçük alâmetler denir.(Taklidi iman ile yetişen toplumlar dini yanlış bilgilerle her tarafta temsil etmektedir. Alkol normalleşmiş ama onunla bile tatmin olamayan nesil ilkokuldan uyuşturucunun her türlüsü ile tanışmakta(evlatlarının geleceği için onları bir başına bırakıp işe giden anneler, onların ne kadar büyük bir çukurda olduklarının farkında bile değiller.Bu çocuklar ileride bu konuda onlardan şikayetçi olacaktır.).Zina toplumun en normal normu olmuş.Zinaya yaklaşmayın ayetini görmeden gelenler zina ile kurtulamamış, pedofili yaygın hala gelmiş.Ölümün ne kadar normal olduğu ise gözler önündedir.

Ye’cûc ve Me’cûc adında iki milletin yeryüzüne yayılarak bir müddet bozgunculuğa çalışması…

Hz. İsa (as)’ın gökten inerek bir müddet Peygamberimizin (asm) şeriatı ile amel etmesi…

Dabbetü’l-Arz” adında canlı bir yaratığın yerden çıkarak insanlara karşı sözler söylemesi…

Yemen tarafından korkunç bir ateş çıkarak etrafa dağılması…

Doğu ile batıda ve Arap yarımadasında birer büyük yer çöküntüsü olması…

Güneşin az bir zaman için battığı yerden doğması…

Deccal adında bir şahsın türeyip tanrılık davasında bulunması ve sonra kaybolup gitmesi…Deccal hakkında Hadîs-i Şerifte, “Birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyam-ı şâire gibidir.Çıktığı zaman dünya işitir.Kırk günde dünyayı gezer.” Rivayet ediliyor.İnsafsız insanlar bu rivayete muhal demişler.Hâşâ, şu rivayetin inkâr ve iptaline gitmişler.Halbuki,

-İlim Allah’ın katındadır, hakikati şu olmak gerektir ki: Âlem-i küfrün en kesafetlisi olan şimalde tabiiyyûnun fikr-i küfrîsinden süzülen bir cereyan-ı azîmin başına geçecek ve ulûhiyeti inkâr edecek bir şahsın şimal tarafından çıkmasına işaret ve şu işaret içinde bir remz-i hikmet vardır ki, kutb-u şimalîye yakın dairede bütün sene, bir gece bir gündüzdür.Altı ayı gece, altı ayı gündüzdür.”Deccalın bir günü bir senedir”o daire yakınında zuhuruna işarettir, “ikinci günü bir aydır.” Demekten murad, şimalden bu tarafa geldikçe bazan olur yazın bir ayında güneş gurub etmez. Şu dahi, Deccal şimalden çıkıp âlem-i medeniyet tarafına tecavüzüne işarettir. Günü Deccal’a isnad etmekle şu işarete işaret eder.Daha bu tarafa geldikçe bir haftada güneş gurub etmiyor.Daha gele gele tulü’ ve gurub ortasında üç saat devam ediyor.Ben Rusya’da esarette iken böyle bir yerde bulundum.Bize yakın, bir hafta güneş gurub etmiyen bir yer vardı.Seyir için oraya gidiyorlardı.”Deccal’ın çıktığı vakit, umum dünya işitecek”olan kaydı, telgraf ve radyo halletmiştir.Kırk günde gezmesini de, merkebi olan şimendifer ve tayyare halletmiştir.Eskiden bu iki kaydı muhal gören mülhidler, şimdi âdi görüyorlar!..”Risalei Nurda bu şekilde izah edilmiştir.Kısacası kıyamet her dönem insanları için yaklaşmakta olandı ve bizim içinde öyle. Alametleri takip etmekle değil o güne hazırlanmakla devam etmeliyiz. Hala kıldığımız bir namazımız bile yoksa kıyametiniz çoktan kopmuş demektir.

Selametle…

Kaynak : Sorularla İslamiyet

Ayrıca konuyla alakalı olabilecek şu videomuza göz atabilirsin 🙂