Namazda Fatiha suresinin okunması vaciptir. Bu yüzden bu surenin ezberlenmesi gerekmektedir. Ayrıca namazda Kur’an-ı Kerim’den bir kısım okumak farzdır. Bu bakımdan sadece ihlas suresi bilinse bile namaza devam edilebilir.

Namazda kıraatin farz olan miktarına gelince: İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Azam’dan bir rivayete göre, bu miktar üç kısa ayet veya en az üç kısa ayet miktarı olacak kadar uzun bir ayettir. İhtiyata uygun olan da budur. Bir harften veya bir kelimeden ibaret olan “Nun” ve “Müdhammetân” ayetlerinin okunması, sahih olan görüşe göre, ittifakla yeterli olmaz. Çünkü bu miktar kıraat sayılmaz.

Bir ayet-i kerîmeden başkasını okumaya gücü yetmeyen kimse, o ayet-i kerîmeyi İmam Azam’a göre bir rekatta bir defa okur, üç kez okumaz. İki imama göre, üç kez tekrarlar. Fakat üç ayet okumaya gücü yeten kimsenin bir ayeti üç kez tekrarlaması iki İmama göre de caiz değildir.

“Ayetü’l-Kürsî” gibi uzun bir ayetten bir kısmını bir rekatta, diğer kısmını da diğer rekatta okumak, sahih olan görüşe göre, yeterli olur; çünkü bunlar üçer kısa ayete denk olmuş bulunur.

Ancak neden ezberleyemediğimizi bir düşünmemiz gerekmektedir, yeterince çaba gösteriyor, ezberlemeye çalışıyor ancak gerçekten hiç ezberleyemiyor muyuz, yoksa yeterince çaba göstermedik mi?
Üç ayet okumaya gücü yeten kimsenin bir ayeti üç kez tekrarlaması caiz değildir diyor imamlarımız, biz de kendi nefsimizi sorguya çekip bir düşünelim inşallah. Ancak namazın terki hiçbir durumda caiz görülmemiştir.
Rabbim hakkıyla namazını ikame edenlerden eylesin.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KABİRDE CENNETLİK OLDUĞUNU ÖĞRENEN BİRİSİ AHİRET İÇİN NEDEN KORKU DUYAR?

ZİKİR TERK EDİLİRSE GÜNAH OLUR MU?

ALLAH’I HER GÜN GÖRMEK CENNETTE MÜMKÜN MÜDÜR?

KİTABA, ALLAH’A, PEYGAMBERE KÜFREDENİN TÖVBESİ KABUL OLUR MU?

HZ. İSA’NIN ÖĞRETTİĞİ GÜNDE 100 DEFA OKUNMASI GEREKEN “BEŞ ZİKİR” NELERDİR? SAHİHLİK DERECESİ NEDİR?