Değerli kardeşimiz,

– “Cennette alım veya satımın olmadığı, kadın ve erkeklerden oluşan bir pazar vardır…” manasına gelen bir hadis rivayeti vardır. (bk. Tirmizi, Sıfatu’l-Cenne,15; Gazali, İhya,4/541)

Tirmizi, bu hadisin “garip” olduğunu belirtmek suretiyle zayıf olduğuna işaret etmiştir. (a.g.y)

– “ ..Onlardan her birine sizler gibi 7 (doğrusu: 70) erkeğin cinsel gücü verilecek….” manasına gelen hadis rivayeti için bk. Gazali, 4/541.

Bu hadisin Tirmizi’deki rivayette: “…Bir müminin cennette 100 erkek kuvvetinde olduğu” ifade edilmiştir. (bk. Tirmizi, Sıfatu’l-Cenne, 6)

Tirmizi bu hadisin “sahih” olduğunu belirtmiştir(a.g.y).

– “Cennette her erkeğe beş yüz huri, dört bin bakire kadın ve sekiz bin dul kadın verilecektir…” manasına gelen hadis için bk. Gazali, İhya,4/541.

Hafız Zeynu’l-Iraki, Ebu’ş-Şeyh’in rivayet ettiği bu hadis rivayetinin zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Zeynu’l-Iraki, Tahricu Ahadisi’l-İhya, -İhya ile birlikte- a.g.y)

Sebep ve hikmetler dünyasında yaşıyoruz. Burada her şeyin bir sebebi ve hikmeti vardır. Ama ücret ve kudret yeri olan ebedî âlemin kendine has yönleri vardır. Buradaki ölçüler oraya uymadığı gibi, buradaki şartlar ve esaslar da o âleme benzemez. Bunun için o âlemi kendi ölçüleri içinde değerlendirmemiz gerekir.

Cennette bir mümin bir anda istediği kadar yerde bulunabilir. Bu dünyadaki gibi bir yerde bulunması diğer bir yerde bulunmasına mani değildir. Nitekim Abdulkadiri Geylani Hazretleri bir gece aynı anda kırk yerde bulunduğu gibi ahirette de her mümin bir anda bir çok yerde bulunabilecektir.

Bunun numuneleri de bu dünyada çoktur. Televizyondaki tek spikerin bir anda her evde hazır bulunması, haberlerin tamamını da her seyirciye ânında iletmesi gibi ahirette her mümin aynı anda birden fazla olan hurilerinin yanında olabilecektir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca bu konuyla alakalı olduğunu düşündüğümüz videomuzu izleyebilirsin 🙂