Değerli kardeşim,

Söz konusu hadiste, “kişinin yaptığı amellerinin yüzünden okunacağına” dair bir işaret yoktur. “Sizden birisi kapısı, penceresi olmayan sert bir kayanın içinde bir amelde bulunsa vuku’ bulduğu şekilde onun ameli insanlara çıkar, görünür.” ifadesinden bunu anlamak doğru değildir.

Bu hadisin manası şudur:

Bir insan en gizli bir yerde hayır adına güzel bir iş yapsa veya kötülük adına çirkin bir iş yapsa, bir gün bir şekilde o iş ortaya çıkar. Halk arasında o güzel iş de, o çirkin iş de ifşa olunur. “İyilik yap denize at, sultan Mahmud bilmezse de Mabud olan Allah bilir” manasına gelen kelam-ı kibarda da bu gerçeğe işaret edilmiştir. 

Şayet bu rivayet sahih ise, irşad üslubu içerisinde tağlib sanatı kullanılmıştır. Yani bu işlerde bazıları ortaya çıkabilir. Gizli de olsa iyilik yapmaktan kaçınmayın, kötülük yapmaktan sakının, çünkü bir gün ikisi de ortaya çıkabilir. Bu ifadede süreklilikten ziyade ifşa olma ihtimali nazara verilmiştir. 

Heysemi, “Her kim bir sırrı gizlerse, Allah o kimseye o sırrın elbisesini giydirir. Gizlediği sır hayır ise giydirilen elbise de hayır, şayet şer ise giydirilen elbise de kötüdür.” anlamındaki rivayetin senedinde geçen Hamid. b. Adem’in yalancı olduğunu söylemiştir. (bk. Mecmeu’z-zevaid, 10/225)

İnsanın, kendine ve başkasına ait  sırları kimseye söylememesi esastır. Çünkü bu durumda onlar sır olmaktan çıkar. Hz. Ali; “Sır, yani içinde sakladığın şey senin esirindir. Onu ortaya çıkardığın zaman sen ona esir olursun.” demiştir.

Sır saklamakla ilgili olarak Amr b. el-As da şu hikmetli sözleri söylemiştir:

“Kalpler sırların saklandığı yerlerdir. Dudaklar o yerlerin kilidi, diller de anahtarıdır. Şu halde her insan sırrının anahtarlarını saklamalıdır.”

Sorudaki rivayetin –eğer sahih bir senedi varsa- burada geçen “Her kim bir sırrı gizlerse, Allah o kimseye o sırrın elbisesini giydirir…” ifadesini şöyle anlayabiliriz:

Bir kimse hayırlı bir işi ihlasına zarar gelmemesi, Allah rızası için gizlerse, mükafat olarak Allah ona hayırlı bir elbise giydirir.

O gizli hayır -bazen- ifşa olunur ve insanlar o kimseyi hayra bürünmüş bir kişilik olarak düşünmeye başlar.

Şayet gizlediği şey kötü ise, -bazen- ceza olarak o kötü şey ifşa olunur o kimse kötülük abasına/elbisesine bürünmüş gibi bir konuma düşer.

Bunlar genel kurallardır, her zaman olur demek değildir..

Kaynak: Sorularla İslamiyet