İslâm’ın dinî, ahlâkî ve sosyal hayatta gerçekleştirdiği inkılâba uygun olarak oluşan fıkıh ve ahlâk kurallarıyla ümmetin örfü, âdeti evlilik birliğine de hâkim olmuş, erkekler ve kadınlar birbirlerine karşı bu kurallar çerçevesinde davranmışlar, ilişkilerini buna göre yürütmüşlerdir. İslâm öncesi Arap toplumunun örf ve adetleri arasında bulunan ve kadınlara karşı haksızlıklar ihtiva eden anlayış ve uygulamalar naslarla kaldırılmış; bunların yerine, kadını ve erkeğiyle insan haysiyet ve şerefine uygun olan hükümler getirilmiştir.

“Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmek için –evlenme ve boşanma konusunda– engel çıkarmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah’ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz”. (Nisa Suresi 19. Ayet)

“Onlarla iyi geçinin.” şeklinde tercüme edilen kısım lafza daha bağlı kalınarak “Onlara karşı maruf çerçevesinde davranın” diye de çevrilebilir.

Maruf “toplum tarafından bilinen, kabul edilen, hoş karşılanan, dine göre de meşrû ve makbul olan davranışlar”dır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

EVLİLİK ÖNCESİ GÖRÜŞME VE TELEFONLAŞMADA ÖLÇÜ NEDİR; TARAFLARIN BİRBİRİNİ TANIMASI NASIL OLMALIDIR?

EVLİLİK GÖRÜŞMESİNDE GEÇMİŞİ SORULABİLİR MI?

EVLİLİK KADER MİDİR? KADERİMİZDE KİM VARSA ONUNLA MI EVLENMEK ZORUNDAYIZ?

PEYGAMBERİMİZ’İN, HZ. ZEYNEP İLE HZ. ZEYD’İN EVLENMESİ KONUSUNDA VE HZ. ALİ’NİN HZ. FATIMA’DAN SONRA İKİNCİ BİR EVLİLİK YAPMAMASI KONUSUNDAKİ TUTUMUNU DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ? BURADA BİR OTORİTER TUTUM MU SERGİLENMİŞTİR?

EVLİLİKTE VEYA NİŞANLILIKTA ALTIN YÜZÜK TAKILABİLİR Mİ?