Değerli kardeşimiz,

Sözlükte “dönmek; geri çevirmek, kabul etmemek” anlamlarındaki redd kökünden türeyen ridde ve irtidad, fıkıh terimi olarak Müslüman bir kişinin kendi iradesiyle İslam dininden çıkmasını ifade eder.

İrtidad eden erkeğe mürted, kadına mürtedde denilir.

Mürtedin amellerinin dünyada ve ahirette boşa gideceğini bildiren ayetlerden birindeki kafir olarak ölme kaydını esas alan (Bakara 2/217) Şafi ve Hanbelilere göre böyle bir kimsenin ölmeden tövbe etmesi durumunda hac gibi daha önce yerine getirmiş olduğu ibadetleri geçerliliğini korur.

Hanefî ve Malikîler ise bu kaydı taşımayan ayetlere dayanarak (Mâide 5/5; Zümer 39/65) irtidaddan önceki amellerinin batıl olduğunu ve tövbe ettikten sonra iade edilmesi gerektiğini belirtir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂