Değerli kardeşimiz,

İsteyerek, kalben de olsa itiraz etmeden, benimseyerek kâfire ve fasıka (Allah’ın emirlerine aykırı davranan, ameli bozuk  mümine) itaat edilmez.

Açıktan itiraz, karşı çıkmak, isyan etmek, değiştirmeye kalkışmak fayda vermeyecekse, aksine zararlı olacak, uzun vadede uygun yöntemlerle durumun ıslahını da geciktirecekse (kazanımları boşa harcanmaya sebep olacaksa) takıyye caiz olur.

Takıyye içten benimsemeden dıştan zaruret ölçüsünde itaat etmektir. Âli İmran suresinin 28. ayetinde Allah Teâlâ buna izin veriyor.

Kaynak: Sorularla İslamiyet