Ayette “İnsanlar için yerden demiri çıkarttık.” denilmeyip “demiri indirdik” denilmesi, demirin tümüyle nimet olmasına işaret eder. Benzeri bir durumu koyun-keçi sığır ve deveyle ilgili olarak bunlardan birer çiftin indirildiğini bildiren ayette de görürüz (Zümer, 6).

Konumuzla alakalı mühim bir yön de şudur: “İnzal” ifadesi her zaman “indirmek” manası taşımaz. Bazı zaman da “ikram-ı lütuf” gibi manalar ifade eder. Mesala, uzaktan gelen misafire daha gelir gelmez yapılan ikrama “nüzul” denilir. Al-i İmran 198 , Kehf 102 ve 107, Secde 19, Saffat 62, Fussilet 32 Vakıa 56 ve 93’de kelime ikram etmek ziyafet vermek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla “inzal” kelimesi “ikram” anlamına da gelebilmektedir (Doç. Dr. Şadi Eren).

Bazı müfessirler buradaki “indirdik” kelimesinin Arap diline göre “yarattık” mânâsına da gelebileceğini ifade etmişlerdir. Son devir müfessirlerinden Tantavi, 26 ciltlik ansiklopedik tefsirinde ayetteki bu “enzelna = indirdik” kelimesinin dünyanın ilk zamanlarına işaret olduğunu ve demirin buhar halindeyken yağmur gibi gökten inişinin ancak yeryüzünün ilk zamanlarında söz konusu olabileceğini beyan ederek, bu ayetin ilmi icazından bahsetmiştir. Yer küremizin milyarlarca sene önce bir ateş parçası olduğunu ve zamanla soğuyarak kabuk bağladığını ve yer merkezinin hâlâ binlerce derecelik ateş kütlesi halinde bulunduğu artık kesin olarak bilinmektedir.

Demir Uzaydan mı İndirilmiştir?

Dünyanın yaratılışı hakkındaki nazariyelerden biri ve kuvvetlisi olanı; arzın, başlangıçta küçük zerrelerin sıkışması ile meydana gelmiş olan soğuk bir kütleden ibaret olduğudur. Daha sonra bu kütle içerisindeki radyoaktif maddelerin tesirinde kalan bu zerreler, bütünüyle veya kısmen ergimiş ve daha sonra meydana gelen soğumalar neticesi yer kabuğu yaratılmıştır.

Halond, yaratılış süresini üç devreye ayırırken, birinci devre dünyanın ilk anlarına tekabül eder. Bu devrede ergimiş haldeki serbest demir mantonun üst seviyelerinde bol miktarda bulunmaktadır.

İkinci devrede demir, montonun üst seviyelerinden derinlere göç etmiştir. Bu da demirin yukarıdan aşağılara indirildiğini (inzal edildiğini) ifade etmektedir. 

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Kur’an-ı Kerim Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

BAKARA SÛRESİNDE “EY İMAN EDENLER RÂİNÂ DEMEYİN UNZURNÂ DEYİN.” DİYE ÂYET GEÇİYOR. RÂİNÂ VE UNZURNA NE DEMEKTİR?

“O, YILDIRIMLAR GÖNDERİP BUNLARLA DİLEDİĞİNİ ÇARPAR.” (RA’D, 13/13) AYETİNİ NASIL ANLAMALIYIZ?

KUR’AN’DA 2697 YERDE ALLAH, LAFZA-İ CELAL GEÇMESİNİN HİKMETİ NEDİR?

KUR’AN, ESKİ MEDENİYETLERDEN GELEN BİR KİTAP OLABİLİR Mİ?

FETİH SURESİNİN 27. AYETİ GELECEKTEN HABER VEREN BİR AYET MİDİR?