Değerli kardeşimiz,

1. İlk rivayetin kaynağı için bk. Nuaym b. Hammad, el-fiten, 1/228.

Arapça internet sitelerinde “Merkezu’l-Ezheri’l-alemi’l-fetva” dayandırılan bilgilerde, söz konusu rivayetin “münker, mevzu ve yalan olduğu” bildirilmiştir.

İbnu’l-Cevzi, el-Akili, ez-Zehebi bu görüştedir.

Zaten senedinde bulunan İbn Lehia, metruku’l-hadis olarak bilinmektedir.

Ezher merkezinin bu fetvası da “korona” ile irtibatı kurulan bu rivayetle ilgili sorulara cevap vermek üzere konuyu tahlil etmiştir.

2. Hafız Heysemi bu hadisin çok zayıf olduğunu, senedinde bulunana Abdulvahhab b. Dahhak’ın metruku’l-Hadis olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/310, hno: 12373)

Metruku’l-Hadis, yalan söylemekle itham edilen raviyi veya onun naklettiği rivayeti ifade eder.

3. İlk iki hadis zayıf veya uydurma olduğuna göre, onlara dayandırılan bu rivayetin durumu da iç açıcı değildir.

Bununla beraber, Hz. Mehdinin çıkışının alameti olarak rivayet edilen KUYRUKLU yıldızın birinci dünya savaşından önce veya başlangıcında görüldüğü söyleniyor.

Bizim kanaatimize göre kuyruklu yıldızdan ötürü Hz. Mehdiyi bekleyenler daha çok beklerler.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca konuyla alakalı olduğunu düşündüğümüz videomuzu izleyebilirsiniz 🙂