Değerli kardeşimiz,

İnsan ve artığı temiz olan hayvanların ağzından akan balgam, tükürük, salya, uyuyan insanın ağzından akan su gibi şeyler temizdir; ancak mideden gelen kokuşmuş, kusmuk niteliğindeki maddeler necistir.

 Nitekim “Hz. Peygamber Efendimiz (asm) namazdayken tükürüğünü elbisesiyle silmiştir.” (bk. Buhârî, Vudû’, 70)

Peygamber Efendimiz (asm) rastgele yerlere tükürmeyi yasaklamıştı. Namazda tükürmek mecburiyetinde kalıp o esnada mendil bulamayınca tükürüğünü elbisesinin ucuyla silmek zorunda kalmıştı. Böyle yapmak, elbette yere tükürmeye veya tükürükle meşgul olarak namazın huzurunu kaçırmaya göre daha hafif bir davranıştır.

Buna göre, tükürük, sümük ve balgamın temiz olduğu, namaza engel bir necaset olmadığı konusunda alimler ittifak etmişlerdir.

Peygamberimiz (asm)’in tükürüğünün her tayyibden atyeb, her tahirden athar olduğuna şüphe yoktur. Yani O’nun tükürüğü her zaman için bütün hoş şeylerden daha hoş ve bütün temiz şeylerden daha temizdir. 

Diğer insanlara gelince, temiz ağızdan çıkan temizdir. İçki içen kimsenin içtiği esnada ağzından çıkan ile ağzı yaralı ve irinli olan kimsenin tükürüğü necistir. (bk. Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 1/363)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂