Değerli kardeşimiz,

Bir ayette tövbenin nasuh olması istenmiştir. (bk. Tahrim, 88/8)

Nasuh tövbe ise samimi, ciddi ve günaha bir daha dönmemek üzere yapılan tövbedir.

Tövbenin bir kısım şartları vardır: Günaha pişmanlık duymak, günahı derhal terk etmek ve bir daha eski hâle dönmemeye azmetmek.

Tövbenin rükünleri ise, farzların yerine getirilmesi, borçların ödenmesi, helâl lokma yenilmesidir.

Görüldüğü üzere tövbenin şartlarından biri de işlenilen günaha tekrar dönmemektir. Aynı günah tekrar işlenirse, bu şart ihlal edilmiş olur. Önceki tövbenin kabul edilip edilmediğini ancak Allah bilir. Büyük günahlar ancak tövbe ve istiğfarla bağışlanabilir.

Bu konudaki bazı hadislerden anlaşılması gereken; namaz, oruç, zekat gibi farzları terk etmek; içki, kumar, zina, hırsızlık, adam öldürme gibi haramları işlemek anlamına gelen büyük günahlardan uzak kalındığı sürece, küçük günahların belirtilen iyi ameller vesilesiyle affedileceğidir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet