Resimler, sûretler ve biblolar; konusuna ve resmi yapanın veya bulunduranın maksadına göre hüküm giyer. Tapmak, ta’zim göstermek, uğurlu saymak, takdis etmek gibi amaçlarla tahtadan, alçıdan, plastikten, taştan, bezden fark etmez, resim, biblo veya heykel yapmak, kullanmak, duvara asmak veya evde bulundurmak, hiçbir şekilde câiz değildir, haramdır. Edep ve ahlâka aykırı olacak şekilde çıplak insan resmini yapmak, bulundurmak veya duvara asmak da câiz değildir, haramdır.

Bununla berâber, İslâmiyet maslahatı ve kullanılma amacını esas almış; amaçta bir eğrilik yoksa, yani tevhid inancına zarar verecek bir yönlenme yoksa, yani kullanılmasında ta’zim, saygı, yüceltme ve uğurlu sayma gibi bir gâye yoksa, hiç olmazsa cansız mahlûkât resimlerini mübah kılmış; fakat canlı insan ve hayvan sûretinin ve resminin üç boyutlu olarak elle çizilmesine, heykelinin yapılmasına ve evin duvarında bulundurulmasına rızâ göstermemiştir.

“Hazret-i Âişe validemiz (ra) bir gün resimli bir yastık ve bir şilte satın almıştı. Bu yastığı evin içinde gören Allah Resulü (sav) içeriye girmedi ve kapıda beklemeye başladı. Hazret-i Âişe validemiz (ra), Peygamber Efendimizin (asm) rahatsızlığını anladı ve:
“Allah’a tövbe ederim! Bağışlayın yâ Resûlallah; günahım nedir?” dedi. Allah Resûlü (sav):
“Bu yastığın burada işi nedir?” buyurdu. Âişe Validemiz (ra):
“Yâ Resûlallah! Oturasın veya yaslanasın diye senin için satın aldım!” dedi. Peygamber Efendimiz (sav) de:
“Sûret yapanlara kıyamet gününde azap verilecek! ‘Yaptığınıza hayat verin.’, denilecektir! Sûret bulunan evlere melâike girmez!” buyurdu.
 (Buhârî, VI/414)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

EKMEK VS. GİBİ NİMET PARÇALARININ ÇÖPE GİTMESİ/ATILMASI UYGUN MUDUR? YOKSA BU NİMETLERİN, ÇÖPE…

İSLÂMÎ MANADA ADALET KAVRAMLARINI NASIL ANLAMALIYIZ?

CİNSELLİK BİR İMTİHAN MIDIR, NİMET MİDİR?

NAMAZDA SAĞA SOLA BAKMAK NAMAZI BOZAR MI VEYA GÜNAH OLUR MU?

ÖLÜMÜ İSTEMEK, TEMENNİ ETMEK, ÖLMEK İÇİN DUA ETMEK CAİZ MİDİR?