Değerli kardeşimiz,

Burada -izninizle- şöyle bir soruyla karşılık versek, acaba mesele biraz daha açığa kavuşur mu? Mesela:

– Peki, Allah şeytanı insandan üstün mü yaratmalıydı? Niçin?  Şeytanın ne özelliği var ki, insanlardan daha üstün olsundu?

– Kaldı ki, aynı soru başka varlıklar için de geçerlidir. İnsan kâinatın göz bebeği olarak diğer varlıklardan -hatta cinlerden, meleklerden de- üstün yaratılmıştır. Bunlar da itiraz etseler, ne diyeceğiz?

– Sorunuza tekrar dönecek olursak; Şeytan kötülük ve şer simgesidir, insan ise kulluk ve hayır simgesidir. Şeytanların hiçbir ferdi hayır taraftarı değildir. Halbuki pek çok insan hayatı boyunca hayra taraftar olmuştur. Tarih boyunca her devirde milyonlarca insan Rabbine itaat etmekle şereflenirken, şeytan nesli bütün fertleriyle daima Allah’a isyan etmeye, fitne-fesat çıkarmaya çalışmıştır.

– Eğer, bu soru “Neden Allah insanları şeytan gibi kötü, şeytanları da insan gibi iyi yaratmamıştır?” şeklinde anlaşılmak zorunda ise, bu taktirde işin aksi tarafına aynı sorulara terettüp eder.

– Özetlersek, Allah’ın iradesi, en büyük tercih edicidir. Mülkün sahibi olarak, kimini insan, kimini cin, kiminin fil kimini fare, kimini at, kimini ot olarak yaratır ve buna hiç kimsenin itiraz hakkı da olmaz. Allah’ın adalet ve hikmetine güvenmek gerekir. Allah, kimi, neyi nasıl yarattıysa onun öyle olmasında adaletten parıltılar, hikmetten pırıltılar vardır.

İnsan ve cinler kendilerine verilen özellikleri nerede ve nasıl kullanırlarsa, ona göre karşılık alacaklardır. Cinlerden olan İblis, kendine verilen özellikleri Şeytan olmada kullanmıştır.

Şeytan neden kaybetti?

“Şeytan beş şey yüzünden ebedi kaybedenlerden oldu:

1. Günahını kabul etmediği için,

2. Pişmanlık duymadığı için,

3. Kendini isyan ettiren nefs-i emmaresini kınamadığı için,

4. Tövbeye yanaşmadığı için,

5. Rahmet-i İlahiden umudunu kestiği için.” (İbn-i Hacer, Münebbihat, 73.)

Bu yüzden bir müminin, işlediği günahı kabul etmesi; yaptığı hata ve günahlardan ötürü pişmanlık duyması; nefsini hesaba çekip onu kınaması, sık sık tevbe-istiğfar etmesi ve Rahmet-i İlahiden hiçbir zaman ümit kesmemesi gerekmektedir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet